Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Energetyka Ursus Sp. z o.o.

Increase Normal Decrease
Energetyka Ursus Sp. z o.o. Dane adresowe:
Plac Czerwca 1976 r 1
(wjazd od ul. Gierdziejewskiego)
02-495 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 478 20 15
fax: 22 478 20 20

 

Energetyka Ursus jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla M. St. Warszawy - na obszarze dzielnicy Ursus.

Spółka w swoich działaniach i planach rozwoju ma w szczególności na uwadze dobro swoich klientów, lokalnej społeczności a także ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem szerokiego zakresu działania Spółki jest m.in.:

wytwarzanie i dostawa ciepła dla podmiotów gospodarczych działających na obszarze byłych ZPC Ursus i okolic oraz dla osiedla „Niedźwiadek”, liczącego ok. 25.000 mieszkańców 

dostawa energii elektrycznej i gazu dla podmiotów gospodarczych działających na ww. obszarze 

uzdatnianie wody pitnej z ujęć własnych (studnie głębinowe) 

odbiór ścieków przemysłowych 

działalność remontowo-konserwacyjna obiektów, urządzeń, sieci i instalacji energetycznych

 

działalność usługowo-handlowa:

wykonawstwo i naprawy instalacji elektrycznych, cieplnych, gazowych i wodnych 

naprawy i konserwacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

lokalizacja uszkodzeń oraz naprawy kabli energetycznych 

wykonywanie pomiarów ochronnych i badanie sprzętu ochronnego 

przewijanie silników elektrycznych wszystkich typów i mocy 

neutralizacja ścieków 

usługi kolejowe, tj. możliwość korzystania z bocznicy kolejowej, przyjmowanie lub wysyłka towarów wagonami kolejowymi, przeładunki masowe towarów 

hałdowanie materiałów opałowych i złomu 

analizy laboratoryjne m. in. wody i ścieków

 

Posiadane zezwolenia:

Pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Wojewody Mazowieckiego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 139 MW (Elektrociepłownia). 

Pozwolenie zintegrowane wydane decyzją Wojewody Mazowieckiego dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

Pozwolenie wodno - prawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego. 

Decyzja Wojewody Mazowieckiego na wytwarzanie odpadów oraz na odbiór odpadów niebezpiecznych celem ich unieszkodliwienia w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. 

Zezwolenie wydane decyzją Wojewody Mazowieckiego na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 z instalacji Elektrociepłowni.

 

 

Energetyka Ursus Sp. z o.o. 

02-495 Warszawa, 

Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1, 

(wjazd od ul. Gierdziejewskiego) 

tel.: 022-478-20-15 

fax: 022-478-20-20

sekretariat@energetyka-ursus.pl

http://www.energetyka-ursus.pl