Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.

Increase Normal Decrease
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Dane adresowe:
Piekna 46
00-672 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 821 31 31
fax: 22 821 31 32

 

INNOGY Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. 

Dostarcza energię 900 tysiącom klientów w Warszawie i gminach ościennych. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom INNOGY Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.

 INNOGY Stoen Operator rozpoczęło działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury energetycznej warszawskiej sieci w latach 2002–2008 przekroczyły kwotę 750 milionów złotych. 

INNOGY Stoen Operator w liczbach

INNOGY Stoen Operator jest operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) na terenie Warszawy.

 

Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa, jednak INNOGY Stoen Operator dostarcza energię do ponad 900 tys. klientów. Dokonując wielu modernizacji i inwestycji w nowe obiekty posiadamy najnowocześniejszą sieć dystrybucyjną w Polsce mogącą sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

 

Poniżej przedstawiamy dane aktualne na koniec roku 2009:

 

Linie elektroenergetyczne:

Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 8 km 

Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 412 km (w przeliczeniu na jeden tor)

kablowe: 58 km 

Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 295 km

kablowe: 6182 km 

Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1409 km

kablowe: 6989 km

 

Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

220 kV: 1 

110 kV: 35 

15 kV: 6042

 

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzmywanie wysokich standardów dostaw enegii do wszystkich naszych klietów.

 

INNOGY Stoen Operator dysponuje również całodobowym, wysoce wykwalifikowanym Pogotowiem Energetycznym, aby w jak najkrótszym czasie dokonać niezbednych naprawy.

Centrum Kontaktu z Klientem - INNOGY Stoen Operator

24 h/ 7 dni w tygodniu

T+48 22 821 3131

E-Mail do Centrum Kontaktu z Klientem - INNOGY Stoen Operator: operator@rwe.pl

 

 

Zarząd

Prezes Zarządu, Robert Stelmaszczyk

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

ul. Piękna 46 

00-672 Warszawa 

http://www.rwestoenoperator.pl