Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

MPWiK S.A.

Increase Normal Decrease
MPWiK Dane adresowe:
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

MPWiK

Z dniem 1 stycznia 2003 r. przedsiębiorstwo komunalne – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie uległo przekształceniu w jednoosobową spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest m.st. Warszawa. Podstawowy zakres działania Spółki to pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów oraz wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych i inżynierskich.

Aktualnie Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z dwóch zakładów produkcyjnych: Zakładu Centralnego i Północnego oraz zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez Zakład Sieci Kanalizacyjnej, Zakład „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz Zakład Pruszków.

Powyższa działalność, realizowana w oparciu o uzyskane zezwolenie, tj. na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2003 r. oraz decyzji władz warszawskich gmin i miast ościennych, prowadzona jest na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.

Podstawą dla prowadzenia przedmiotowej działalności są postanowienia Porozumienia Międzygminnego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przejęcia przez miasto stołeczne Warszawa od gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

dane kontaktowe:

siedziba Spółki:

Pl. Starynkiewicza 5,

02-015 Warszawa.

https://www.mpwik.com.pl/