Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.

Increase Normal Decrease
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Dane adresowe:
Marsa 95
04-470 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 512 13 11
fax: 22 673 49 11

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna została zawiązana 23.11.2009 roku w Warszawie. Założycielem Spółki jest PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. 

Z dniem 1 września 2010 roku PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o., w wyniku połączenia spółek dystrybucji energii elektrycznej Grupy Kapitałowej PGE, stała się oddziałem Spółki PGE Dystrybucja S.A. i zmieniła nazwę na PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

Wcześniej PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. powstała 15 grudnia 2006 roku pod nazwą ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. (nazwa obowiązywała od 06 października 2008 r.) zgodnie z wymogami Dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nakazującej prawne wydzielenie działalności operatorskiej od 1lipca 2007 r. oraz na podstawie art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, z późn. zm.) 100 % udziałów w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. posiadał PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren SA.

                Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 maja 2007 roku wydał decyzję nr DEE/45/13842/W/2/2007/MB o przyznaniu ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej w okresie od 1lipca 2007 roku do 31 grudnia 2025 roku, a w dniu 30 czerwca 2007 roku decyzję nr DPE-47-42(11)/13842/2007/PKO o wyznaczeniu Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.                                

                Wśród ośmiu spółek dystrybucyjnych skonsolidowanych w ramach holdingu PGE Polska Grupa Energetyczna SA, to właśnie PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. była największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa prowadzi działalność na obszarze 18.299 km², co stanowi 5,85% powierzchni kraju. Zasila 48 miast i 148 gmin w województwie mazowieckim (z wyłączeniem Warszawy oraz okolic Płocka i Radomia), a także obejmuje część województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.W ramach PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa działa Centrala Spółki  i trzynaście Rejonów Energetycznych, a w ramach Rejonów funkcjonuje 28 Posterunków Energetycznych. 

Oddział dysponuje obecnie 54.965 km linii elektrycznych wszystkich napięć i 16.146 stacjami elektroenergetycznymi o łącznej mocy 2 289 MVA. Znaczna część urządzeń sieciowych znajduje się na terenach o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Napowietrzne linie elektryczne stanowią ok. 80 % długości posiadanej sieci.

Dynamiczny rozwój regionu nierozerwalnie kojarzony jest z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Z tego względu w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa realizuje w pierwszej kolejności zadania wynikające z potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych. Priorytetem firmy jest poprawa standardów dostawy i jakości energii oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa jest kontynuatorem chlubnych tradycji pierwszych energetyków na Mazowszu, którzy ponad 125 lat temu po raz pierwszy wykorzystali prąd na skalę przemysłową. Pierwsza mała elektrownia przemysłowa powstała w 1883 roku w podwarszawskich Markach. Dziś bez energii elektrycznej ciężko sobie wyobrazić codzienne życie i rozwój cywilizacyjny. Połączenie tradycji z nowoczesnością to atut PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa. Wielkim atutem jest także wykształcona i doświadczona kadra, która stoi przed nowymi wyzwaniami, starając się zapewnić bezawaryjne i bezpieczne dostawy energii elektrycznej o najwyższych parametrach jakościowych dla milionów odbiorców w ich domach i miejscach pracy.

Zarząd

Włodzimierz Mazurek Dyrektor Generalny Oddział w Warszawie

 

 

Kontakt

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

tel: (0-22) 512-13-11

fax: (0-22) 673-49-11

http://www.zewt-dystrybucja.com.pl