Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

PGNiG TERMIKA S.A.

Increase Normal Decrease
PGNiG TERMIKA S.A. Dane adresowe:
Modlińska 15
03-216 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 587 49 00
fax: 22 587 46 26

PGNiG TERMIKA SA

PGNiG TERMIKA jest wiodącym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, czyli kogeneracji. Zastosowanie tej technologii pozwala zaoszczędzić ok. 30 procent paliwa w porównaniu z produkcją ciepła i energii elektrycznej w ukłonach rozdzielonych (ciepłowni i elektrowni).

 

Pięć zakładów TERMIKI, zatrudniających ponad 1000 osób - Siekierki, Żerań, Kawęczyn, Wola i Pruszków – wytwarza 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach dociera do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA zapewnia ponadto pokrycie około 65 procent całkowitego zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną. Rocznie zakłady produkują  ponad 3,7 TWh energii elektrycznej i około 12 TWt ciepła. Dzięki produkcji w kogeneracji zapewniona jest wysoka efektywność wykorzystania paliw.

 

Podstawowym paliwem wykorzystywanym w PGNiG TERMIKA jest wydobywany w polskich kopalniach węgiel kamienny, którego rocznie zużywa się ok. 2,8 mln ton. W trosce o ochronę środowiska naturalnego wraz z węglem współspala się również w coraz większych ilościach biomasę, natomiast budowane nowe instalacje opalane będą głównie gazem ziemnym. Takie zróżnicowanie rodzajów wykorzystywanych paliw zwiększa niezawodność dostaw ciepła i energii elektrycznej.

 

W Warszawie dystrybucja ciepła produkowanego przez PGNiG TERMIKA odbywa się poprzez sieć ciepłowniczą Dalkii Warszawa, a w Pruszkowie i okolicach poprzez własną sieć cieplną TERMIKI.

 

Od stycznia 2012 roku firma jest częścią Grupy Kapitałowej PGNiG SA.

 

PGNiG TERMIKA prowadzi szeroko zakrojone prace rozwojowe, współpracując z Politechniką Warszawską oraz uczelniami z całej Polski.  

 

PGNiG TERMIKA S.A.

ul. Modlińska 15

03-216 Warszawa

Tel. 22 587 49 00

Fax 22 587 46 26

info@termika.pgnig.pl

http://www.http://termika.pgnig.pl/