Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

PKP Energetyka S.A.

Increase Normal Decrease
PKP Energetyka S.A Dane adresowe:
Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 474 19 00
fax: 22 474 14 79

Spółka PKP Energetyka rozpoczęła pełną działalność operacyjną 1 października 2001 roku w wyniku restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP. Wchodzi w skład Grupy PKP, ale stanowi samodzielny podmiot prawa handlowego. 

 

Działamy za pomocą następujących jednostek organizacyjnych: 

14 zakładów spółki, które zajmują się  świadczeniem  usług elektroenergetycznych oraz 1 zakładem prowadzącym roboty remontowo-modernizacyjne głównie urządzeń sieci trakcyjnej; 

centralą spółki, która zarządza i koordynuje pracę zakładów i oddziałów spółki;

oddziału paliwa;

oddziału obrót;

oddziału dystrybucja.

Jesteśmy przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną i jednym z jej większych krajowych odbiorców (3,4% zużycia krajowego). Sprzedaż energii umożliwiają nam koncesje na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Posiadamy sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych oraz o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej. Dzięki temu spółka skutecznie uzupełnia ofertę innych spółek dostarczających energię elektryczną. Cechą wyróżniającą naszą firmę jest dostarczanie energii również dla kolei, a w szczególności na potrzeby trakcji elektrycznej. Oprócz energii elektrycznej świadczymy także usługi elektroenergetyczne w bardzo szerokim zakresie na terenie całego kraju. Oferujemy również sprzedaż paliw ciekłych na kolejowych stacjach paliw do spalinowych pojazdów szynowych. 

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta poparta wiedzą i wieloletnim doświadczeniem jest w stanie zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem związany z przesyłem energii elektrycznej; zasilaniem obiektów przemysłowych, gospodarczych i mieszkaniowych oraz obsługą, naprawą i dopuszczaniem do eksploatacji tych obiektów. Naszą jakość potwierdzają liczne certyfikaty jakości i wyróżnienia.   

"Misją PKP Energetyka S.A. jest zagwarantowanie klientom bezpieczeństwa poprzez oferowanie im optymlnych produktów energetycznych oraz zapewnienie stałego rozwoju firmy i wzrostu 

jej wartości dla akcjonariuszy"

PKP Energetyka  S.A. Zakład Mazowiecki prowadzi działalność na terenie województwa Mazowieckiego. Siedziba zakładu znajduje się w Warszawie. Nasza podstawowa działalność polega na dostarczaniu energii elektrycznej.

 

Naszymi największymi Klientami są: Carrefour Polska Sp. z o.o., Metro Warszawskie, Sita Polska Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity Sp. z o.o. 

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w energetyce Zakład Mazowiecki zapewnia rzetelność wykonania i wysoką jakość świadczonych usług w zakresie elektroenergetyki. Jesteśmy wiodącym zakładem spółki w zakresie rozwiązań technicznych i sprawnego funkcjonowania urządzeń. 

Świadczymy usługi elektroenergetyczne w oparciu o bogate zaplecze techniczne, dzięki czemu możemy rozwiązać każdy problem związany z zasilaniem obiektów oraz ich obsługą, naprawą i dopuszczeniem do eksploatacji. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta poparta wiedzą i wieloletnimi doświadczeniami jest w stanie zaspokoić najbardziej wymagających klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do biura Zakładu w Warszawie ul. Sławińska 7/9 lub naszych Sekcji.

 

Zarząd

Prezes zarządu Tadeusz Skobel

 

PKP Energetyka S.A.  z siedzibą w Warszawie

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

tel. (022) 474 19 00

fax. (022) 474 14 79

e-mail: energetyka@pkpenergetyka.pl 

http://www.pkpenergetyka.pl