Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie

Increase Normal Decrease
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie Dane adresowe:
Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 690 96 01
fax: 22 690 96 06

 

MISJA:

Celem działania naszej firmy jest świadczenie na rzecz krajowego elektroenergetycznego Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej PSE S.A. usług służących wypełnianiu ustawowych zadań OSP, określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, a w szczególności zapewnieniu bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

PSE-Centrum jest certyfikowanym członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska.

OBSZARY DZIAŁANIA:

Świadczymy usługi związane z kompleksową obsługą Operatora Systemu Przesyłowego – firmy PSE  S.A. Do najważniejszych z nich należą:

- programowanie i kierowanie pracą sieci przesyłowej, dystrybucyjnej i źródeł wytwórczych na terenie działania spółki (Obszarowa Dyspozycja Mocy Warszawa), 

- obsługa rynku energii elektrycznej,

- eksploatacja, remonty, przebudowy i modernizacje infrastruktury sieciowej na rzecz OSP,

- zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,

- sprawowanie nadzoru operacyjnego nad funkcjonowaniem i stanem technicznym elementów sieci przesyłowej oraz koordynacja wykonawstwa prac eksploatacyjnych (Regionalne Centrum Nadzoru),

- eksploatacja obwodów wtórnych i obliczanie nastawień zabezpieczeń,

- specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i informatyczne,

- bezpieczeństwo i ochrona techniczna obiektów energetycznych,

- szkolenia i egzaminy.

Usługi specjalistyczne - wyjątkowe kompetencje PSE-Centrum:

Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych:

- weryfikacja poprawności działania i wydawanie certyfikatów dopuszczających dla wszystkich urządzeń przeznaczonych do instalacji na obiektach stanowiących własność Operatora Systemu Przesyłowego,

- przygotowywanie konfiguracji urządzeń dostosowanej do rzeczywistych warunków w miejscu instalacji,

- doradztwo techniczne przy doborze technologii i urządzeń,

- opracowywanie programów odbiorów fabrycznych (FAT) nowych urządzeń,

- badanie wszystkich przekaźników, które zostały przeznaczone do instalacji w obiektach Grupy Kapitałowej PSE Operator,

- badanie tych przekaźników które już pracują w obiektach grupy PSE Operator, ale wykazują błędy w działaniu,

- aktualizacja laboratoryjnej bazy danych i wpisów do baz danych opartych o systemy funkcjonujące w firmach z branży energetycznej (Asset Management).

Kształcenie kadry rezerwowej na potrzeby PSE Operator S.A.:

- opracowywanie i wdrażanie programów adaptacji zawodowej,

- praktyczne przygotowywanie przyszłych pracowników do pracy w Departamencie Usług Operatorskich, Departamencie Eksploatacji, Departamencie Planowania i Rozwoju oraz Departamencie Inwestycji,

- prowadzenie specjalistycznych szkoleń i egzaminów koniecznych do zdobywania uprawnień zawodowych.

Usługi logistyczne na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej PSE Operator:

- kompleksowe usługi transportowe,

- obsługa kancelaryjna,

- usługi poligraficzne (Centrum Ksero).

Lokalizacja i zasięg terytorialny spółki

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum S.A. działa w Polsce centralnej i północno-wschodniej i ma swoją siedzibę w stolicy kraju.

Obszarowa Dyspozycja Mocy Warszawa obsługuje ponad 2 500 km linii energetycznych 220 i 400 kV oraz  - przy współpracy ze spółkami dystrybucyjnymi – 5 900 km linii 110 kV, a także 6 stacji elektroenergetycznych stanowiących własność PSE Operator S.A. i 11 współdzielonych ze spółkami dystrybucyjnymi. 

Kontakt:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 8 (budynek Nordic Park, III piętro)
00-380 Warszawa

tel.: 22 690 96 01
fax: 22 690 96 06

e-mail:  info@pse-centrum.com.pl