Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Veolia Energia Warszawa S.A.

Increase Normal Decrease
Veolia Energia Warszawa S.A. Dane adresowe:
Puławska 2
Plac Unii C
02-566 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 658 50 00
fax: 22 658 53 85

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych.

Od 60 lat zapewniamy bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego w Warszawie. Ponad 1100 pracowników każdego dnia czuwa nad właściwym funkcjonowaniem 1700 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz tysięcy węzłów ciepłowniczych. Pracownicy Veolii Energii Warszawa brali udział w powojennej odbudowie stolicy, a dzisiaj, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i technologie, aktywnie uczestniczą w jej rozwoju poprzez obecność na większości warszawskich placów budowy, modernizacje istniejących sieci ciepłowniczych oraz nowe inwestycje realizowane we współpracy z władzami m.st. Warszawy, inwestorami i deweloperami.

Zgodnie z filozofią Veolii nasza firma kreuje i wdraża w stolicy rozwiązania efektywne energetycznie, zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju grupy Veolia, której jest częścią. Aktywnie angażuje się w życie miasta, działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego wdrażając szereg inwestycji proekologicznych i współpracując w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z edukacją, sportem, kulturą, sztuką i nauką Veolia Energia Warszawa przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych.
Veolia Energia Warszawa jest firmą z tradycjami, która stawia na innowacje. Na bazie dawnego Ośrodka Badań i Rozwoju Ciepłownictwa powstało nowoczesne, międzynarodowe Centrum badań i innowacji w ciepłownictwie – Heat Tech Center. HTC będzie jednym z pięciu na świecie ośrodków rozwoju myśli technicznej, prowadząc badania nad poprawą efektywności systemów energetyki miejskiej i przemysłowej.

Zarząd
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jacky Lacombe

Veolia Energia Warszawa S.A.
Plac Unii C
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

tel. 22 658 50 00, fax 22 658 53 85

http://energiadlawarszawy.pl/