Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2

Increase Normal Decrease
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2 Dane adresowe:
Gwarków 9
04-459 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: (22) 679 00 76, (22) 511 75 11
fax: (22) 511 75 01

Obecnie Zakład wchodzi w struktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą: ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa, tel (22) 632 00 51-59, fax (22) 836 49 16, www.mpo.com.pl

Aktualna nazwa to: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów OUZ-2, ul. Gwarków 9, 04-459 Warszawa, tel: (22) 679 00 76, (22) 511 75 11, fax (22) 511 75 01.

 

Zakład  zajmuje się:

- termicznym przekształcaniem odpadów nie nadających się do wtórnego odzysku – 60 000Mg/rok

- produkcją energii elektrycznej -  10 000 MWh/rok

- produkcją energii cieplnej - 250 000 GJ/rok

- odzyskiem surowców wtórnych – (złom żelazny) ok 700 Mg/rok

 

Linia technologiczna termicznego przekształcania odpadów składa się z:

- specjalistycznego pieca do spalania odpadów komunalnych o parametrach:

          - temperatura spalania: 8500 C – 11500 C,

          - zawartość tlenu w spalinach: 6 – 11%,

          - czas przebywania spalin w komorze dopalania: min. 2 s,

           parametry te gwarantują całkowite spalenie ok. 160 Mg odpadów na dobę,

- kotła odzysknicowego, który spaliny o temperaturze ok 10000 C „przetwarza” na 15 Mg/h pary o  temperaturze 3800 C i ciśnieniu 3,8 MPa.

- turbogeneratora o mocy 2,5 MW

- bloku ciepłowniczego o mocy 18 MW

- układu oczyszczania spalin który redukuje tlenki azotu, pyły, zanieczyszczenia kwaśne oraz metale ciężkie.

- zdublowanego układu monitoringu kontrolującego zanieczyszczenie spalin (szczegółowe raporty z tego układu są przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska).

 

W lutym b.r. na terenie Zakładu została uruchomiona tymczasowa linia ręcznego sortowania odpadów segregowanych o wydajności 30 000 Mg odpadów na rok.