Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zarząd oczyszczania miasta

Increase Normal Decrease
Zarząd oczyszczania miasta Dane adresowe:
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: 22 522 40 60

 

Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką budżetową m. st. Warszawy powołaną Uchwałą Nr L/295/93 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta. 

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z: 

1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym: 

a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa, 

b) mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, 

c) ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach, 

d) prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania, 

e) opróżnianiem koszy ulicznych, 

2) urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem jej w czystości zieleni miejskiej, w tym: 

a) sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pełnienie funkcji zarządcy drogi w tym zakresie, 

b) urządzaniem i pielęgnacją zieleni, konserwacją zbiorników wodnych, utrzymaniem instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymaniem czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Cytadela. 

Statut ZOM reguluje Uchwała Nr LXIV/2010/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta. 

Zarząd Oczyszczania Miasta działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), 

2) uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta, 

3) statutu, 

4) innych przepisów prawa.

Zarząd

Dyrektor Tadeusz Jaszczołt

 

ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19

00-508 Warszawa

tel: 0 22 522-40-60

email: zom@zom.waw.pl

http://www.zom.waw.pl