Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.

Increase Normal Decrease
Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. Dane adresowe:
Jana Pawła II 25
05-077 Warszawa
Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.

 

Spółka prowadzi działalność kanalizacyjną na rzecz odbiorców usług z terenu osiedla mieszkaniowego Stara Miłosna dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Została utworzona w 1985 r., jest inwestorem oraz zarządcą i eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Cyraneczka” (wraz z siecią kanalizacyjną o dł. ok. 41,3 km i trzema przepompowniami).
Na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 września 2013 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Miasta, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. Na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2008 r. Spółka uzyskała pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych w OŚ „Cyraneczka” do Kanału Wawerskiego. 

 


dane kontaktowe: 
siedziba Spółki: 
ul. Jana Pawła II 25,
05-077 Warszawa. 


http://www.zbdjiwcyraneczka.waw.pl/