Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

Increase Normal Decrease
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Dane adresowe:
17-go Stycznia 48
02-146 Warszawa

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

 Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do obiektów położonych na terenie osiedla mieszkaniowego przy pl. Wojska Polskiego dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, gdzie obsługuje 27 odbiorców (budynki wielolokalowe) oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do obiektów położonych na terenie Akademii Sztuki Wojennej dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, gdzie obsługuje 118 odbiorców wody oraz 110 odbiorców ścieków. Zezwolenia na prowadzenie działalności w ww. zakresie Spółka uzyskała na podstawie decyzji wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2008 r. Podstawową działalnością Spółki jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w ich obrocie oraz działalność rachunkowo-księgowa. Spółka zarządza ponad 6 tys. budynków w 315 miejscowościach działając poprzez 20 lokalnych oddziałów.

 

dane kontaktowe:

siedziba Spółki:

Oddział Energetyki Cieplnej – ul. 17-go Stycznia 48,

02-146 Warszawa.

https://zzn.pl/warszawa-wschod.html