Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Czas na zieloną odbudowę miast

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 5 Października, 2020 - 09:22, Katarzyna Kujawa

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, a także dziewięciu prezydentów innych miast oraz 18 organizacji pozarządowych zaapelowało do Premiera o przeznaczenie dodatkowego wsparcia finansowego na inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym.

Rowery miejskie Veturilo fot. E. Lach Rowery miejskie Veturilo fot. E. Lach

Sygnatariusze apelu odwołują się do idei „zielonej odbudowy miast”, czyli takiej ścieżki wychodzenia z kryzysu, która zagwarantuje, że miasta będą odporne na przyszłe kryzysy, wolne od zanieczyszczeń i otwarte na wszystkich mieszkańców. Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się prezydent Warszawy oraz prezydenci Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Krakowa, Olsztyna, Piły, Przemyśla, Rzeszowa, Zamościa, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także liczne grono organizacji społecznych.

– W ciągu ostatnich 15 lat udało się znacznie poprawić usługi transportu zbiorowego w polskich miastach, ale w wyniku pandemii transport ten jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy konieczność przewożenia mniejszej liczby pasażerów, z drugiej - utrzymania często zwiększonych wymagań sanitarnych i przewozowych. To dodatkowe koszty, które w niektórych miastach już grożą podwyżkami cen biletów. Pozostawienie tej sytuacji bez reakcji budżetu państwa grozi redukcją już nie tylko przewozów pozamiejskich, ale także tych wewnątrz miast. Nie można do tego dopuścić – argumentuje dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
 Wejście do tramwaju Warszawskiego Transportu Publicznego
W trakcie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią transport publiczny stanowił bardzo ważny zasób dla ludzi, których praca pozostaje niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa. Jednak sieci transportu publicznego – mimo ich fundamentalnej roli – znajdują się pod ogromną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów. Dlatego organizacje i miasta zaapelowały do Premiera, aby przeznaczył dodatkowe środki finansowe na:
 
- pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19;

- inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne;   

- wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi;   

- zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych (miejsc przesiadkowych do innego rodzaju transportu), które ułatwią przemieszczanie się po mieście.

W latach 2021-22 Polska ma otrzymać 18,9 mld euro na walkę z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Od 15 października br. państwa członkowskie będą mogły przesyłać do Komisji Europejskiej projekty Krajowych Planów Odbudowy. Intencją Komisji jest, aby pieniądze były wydatkowane w sposób, który przyczyni się do przyspieszenia zielonej transformacji Unii. Organizacje i decydenci popierający apel nie mają wątpliwości, że zrównoważony transport zbiorowy oraz infrastruktura promująca aktywną mobilność (ruch rowerowy i pieszy) powinny znaleźć się wśród wspieranych obszarów.
 
Pełna treść apelu znajduje się na stronie organizacji ClientEarth.
 
Apel na rzecz zielonej odbudowy miast podpisali:
Bakun Wojciech, prezydent Przemyśla
Głowski Piotr, prezydent Piły
Grzymowicz Piotr, prezydent Olsztyna
Guć Michał, wiceprezydent Gdyni
Gutkowski Andrzej, zastępca prezydenta Rzeszowa
Karolczak Kazimierz, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Łyczko Janusz, zastępca prezydenta Jeleniej Góry
Majchrowski Jacek, prezydent Krakowa
Surmacz Agnieszka, zastępca prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego
Trzaskowski Rafał, prezydent m.st. Warszawy
Wnuk Andrzej, prezydent Zamościa
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja WWF Polska
Fundacja Zielone Światło
Gogolewski Jakub, Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE
HEAL Polska
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Koalicja Klimatyczna
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
Stowarzyszenie Bo Miasto
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Warszawski Alarm Smogowy
Zielone Wiadomości
Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć