Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Oszczędności energii możliwe do uzyskania w systemie ciepłowniczym...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:19, test

Oszczędności energii możliwe do uzyskania w systemie ciepłowniczym Miasta oraz wykorzystanie dalszych rezerw w m.s.c.

W opracowaniu naszkicowano zarys problematyki oszczędności energii w miejskim systemie ciepłowniczym (m.s.c.). Przedstawiono bariery na jakie natrafiają działania oszczędzania energii w zależności od poziomu wsparcia ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Scharakteryzowane zostały instrumenty wsparcia finansowego oraz założenia istotne dla współfinansowania projektów oszczędności energii.

 

Działania mające na celu efektywność energetyczną i oszczędność energii możliwe do uzyskania w systemie ciepłowniczym Warszawy są głównym elementem prowadzenia skutecznej polityki zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. Efektywne użytkowanie energii umożliwia trwałe dostarczanie wymaganej ilości energii końcowym użytkownikom. Zapewnia to wzrost gospodarczy i rozwój społeczny przy stałym ograniczaniu zanieczyszczenia i dewastacji środowiska naturalnego, spowodowanego przez nieefektywne sposoby użytkowania energii.

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz