Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Stycznia, 2020 - 11:47, Katarzyna Kujawa

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie powstanie minimum 1 000 punktów ładowania usytuowanych w ogólnodostępnych stacjach, służących zasilaniu pojazdów napędzanych energią elektryczną. Miasto podjęło szereg działań, aby mieszkańcy mogli skorzystać z wyłaniających się dzięki temu możliwości.

Samochód elektryczny Samochód elektryczny

Jednym ze zrealizowanych już przedsięwzięć było opracowanie przez Biuro Infrastruktury „Raportu dotyczącego punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na obszarze m.st. Warszawy”. Zestawienie wskazuje liczbę czynnych punktów ładowania, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wraz z wykazem stacji z podziałem na dzielnice oraz przedstawieniem ich lokalizacji na mapie. Obecnie punktów jest 144 w 51 stacjach.

Raport zawiera również liczbę i wykaz punktów ładowania, których wybudowanie nastąpi do końca bieżącego roku, oraz mapę ich lokalizacji – w tym roku przybyć ma 41 punktów.

Biuro Infrastruktury jest obecnie w trakcie przygotowywania „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie m.st. Warszawy”, który wskaże lokalizację kolejnych 815 punktów ładowania.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Można go pobrać poniżej.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    „Raport dotyczący punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na obszarze m.st. Warszawy”
    (plik: m.st_._w-wa_raport_na_dzien_31_12_2019.pdf, rozmiar pliku: 18274.78 KB)
    Pobierz