Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Wystawa oraz konferencja pn. „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 16 Października, 2014 - 15:15, msalek

W listopadzie ubiegłego roku, w Warszawie, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19) po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych, rozpoczęto w sposób formalny dialog dotyczący zmian klimatu pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz biznesu a rządami państw.

„Z Warszawy do Paryża przez Limę” fot. „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

O tym, że była to bardzo potrzebna inicjatywa świadczy fakt, że dialog ten kontynuowano podczas niedawno zakończonego Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona.

Z okazji rocznicy tych wydarzeń przygotowana została wystawa pn. „Z Warszawy do Paryża przez Limę” oraz tematyczna konferencja o tym samym tytule.

Z uwagi na mający się odbyć w przyszłym roku w Paryżu Szczyt klimatyczny, podczas którego planowane jest podpisanie nowego Porozumienia klimatycznego oraz na kluczową rolę polskich miast, jaką odgrywają w walce ze zmianami klimatu, pragniemy zaznaczyć poprzez te wydarzenia stale rosnącą  i aktywną rolę samorządów we wdrażaniu polityk związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych a także zrównoważonego wykorzystania energii.

Zrównoważone funkcjonowanie miast ma wpływ zarówno na zmniejszenie emisji CO2, jak i na poprawę komfortu życia i zdrowia mieszkańców, dlatego konieczne jest prowadzenie dalszych akcji edukacyjnych uświadamiających społeczeństwu, jak możemy powstrzymywać niekorzystne dla nas i środowiska zmiany klimatu.

Wartość edukacyjną wystawy podnoszą ciekawe informacje uzupełniające dokumentację fotograficzną, mamy nadzieję, że całość wystawy wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Państwa Dzielnic, a także przyczyni się do jeszcze lepszego postrzegania wysiłków władz samorządowych w tym obszarze. Wystawa składa się z 21 plansz o wymiarach 100 cm (wys.) na 140 cm (szer.).

Wystawę będzie można obejrzeć od 2 do 18 grudnia w holu głównym Pałacu Kultury i Nauki, następnie w siedzibie Ministerstwa Środowiska i kolejno w wybranych miejscach. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. telefonicznym Biura Infrastruktury 22 44 33 599.

 

Zapraszamy do obejrzenia plansz z wystawy do galerii.

 

Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” odbyła się w Warszawie w dniu 21 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, ambasad, prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Urząd m.st. Warszawy.
Dyskusja samorządów z rządami na temat nowego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji CO2, rozpoczęta w Warszawie rok temu jest bardzo ważna i będzie miała swoją kontynuację na kolejnych szczytach klimatycznych przyczyniając się do przyjęcia ambitnej wizji przyszłości w Paryżu podczas COP21 i podjęcia działań, które skierują świat na nową drogę zrównoważonego rozwoju.

- Kwestia świadomości jest naszym największym wyzwaniem w sprawach ochrony klimatu. To jest wyzwanie wszystkich miast włączających się w walkę ze zmianami klimatu - podkreślił Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Paneliści konferencji podkreślili, że COP19 w Warszawie był sukcesem, gdyż udało się stworzyć solidne fundamenty przyszłego Porozumienia.

- Najważniejszym rezultatem COP19 w Warszawie, oprócz przyniesienia uspokojenia w dialogu nad nowym Porozumieniem, jest przygotowanie mapy drogowej ze wskazaniem pewnych dat do wypracowania Porozumienia w Paryżu - mówił Marcin Korolec, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Przedstawiciele miast podkreślali, że modernizują miasta nie tylko po to żeby redukować emisję CO2, ale również po to, żeby podnosić komfort życia i dbać o zdrowie mieszkańców.

Program konferencji, prezentacje oraz zdjęcia można zobaczyć na stronie: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/z-warszawy-do-pary-przez-lim-0