Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Informacja o dostępnych funduszach wsparcia inwestycji ekologicznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 6 Lipca, 2016 - 10:00, msalek

Informacja Miasta Stołecznego Warszawy o dostępnych funduszach wsparcia inwestycji ekologicznych służących ograniczeniu niskiej emisji i ochronie klimatu

Warszawska Energia_logo fot. Warszawska Energia_logo

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych w ramach wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
Wsparcie można uzyskać w ramach następujących Programów, uruchomionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwietniu 2016 roku:

1. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”  

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki na zadania polegające na wymianie kotłowni  lub  palenisk  węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).

2. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, obecnie wyłącznie na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Oba Programy skierowane są do osób fizycznych.
Celem realizacji Programów jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie różnego rodzaju zanieczyszczeń będących skutkiem narastającego zjawiska niskiej emisji, w tym pyłów PM2,5 i PM10, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, oraz dwutlenku węgla, a także upowszechnianie technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Wnioski składać można do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 roku, a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania, nie później niż do dnia 31 października 2016 roku.
Szczegółowe informacje o zakresie w/w Programów oraz warunkach uzyskania wsparcia dla inwestycji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod adresem:

http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne

Działania, które mogą uzyskać pomoc finansową w ramach ww. programów są spójne z przyjętym w dniu 10 grudnia 2015 roku przez Radę Miasta st. Warszawy „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” – uchwała nr XXI/522/2015.

 

Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    PROGRAMY WFOSiGW
    (plik: programy_wfosigw_-_info_na_www_05_07_2016.docx, rozmiar pliku: 104.58 KB)
    Pobierz