Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Aktualności

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:54
Jak wygląda współpraca Miasta z Przedsiębiorstwami energetycznymi?

W dniu 28 grudnia 2005 roku został powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy Zespół Współpracy Miasto – przedsiębiorstwa energetyczne. Zespoł składa się z trzech poziomów: Zespół Koordynacyjny, Zespół Roboczy oraz Zespół Ekspertów (przedstawiciele Wyższych Uczelni )

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:53
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej

Jak wskazano w Zielonej Księdze, dotyczącej bezpieczeństwa dostaw energii, kluczowe priorytety polityki energetycznej Unii Europejskiej to: rozwiązanie kwestii rosnącego uzależnienia od importu energii a także zmian klimatycznych.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:50
Możliwości zastosowania pomp ciepła i kolektorów słonecznych dla osiedli i budynków wielorodzinnych.

W opracowaniu przedstawiono skrótowo stan rozwoju i zastosowania dwóch technologii ogrzewania wykorzystujących odnawialne zasoby energii (OZE).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:27
Wykorzystanie wód geotermalnych w kontekście: klimatycznym, rekreacyjnym, balneologicznym i ciepłowniczym

W niniejszym artykule przedstawiono ogólne informacje o energii geotermalnej, jej zasobach i wykorzystaniu w świecie i Polsce. Ponadto przedstawiono wstępne wyniki prac badawczych dotyczących występowania wód geotermalnych w rejonie Warszawy.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:17
Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem (BIPV)

Jednym z podstawowych i najważniejszych obecnie zastosowań fotowoltaiki jest obecnie generacja energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:12
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zakład Wodociągu Centralnego, zlokalizowany w Warszawie na lewym brzegu Wisły, uzdatnia wodę infiltracyjną i powierzchniową z Wisły. Woda po dezynfekcji gromadzona jest w zbiornikach wody czystej, skąd tłoczona jest poprzez siedem pompowni wyjściowych do sieci dystrybucyjnej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:12
Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania ene

Kogeneracja, trójgeneracja Jest to jednoczesne wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej i w niektórych przypadkach chłodu.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:49
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym.

Do końca br. winny być wykonane obiekty Etapu I umożliwiające przejęcie wszystkich ścieków z części prawobrzeżnej Warszawy obejmujące: 2 osadniki wstępne, 6 komór osadu czynnego, 12 osadników wtórnych w zakresie część budowlana i montażowa.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:26
Ocena jakości wody

Ocena jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, w tym ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:26
Ocena jakości wody

Ocena jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, w tym ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj dalej