Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 18 Września, 2018 - 08:52, m.grabowski

W dniach 18 i 19 września (Hotel Radisson Blu Sobieski, pl. Zawiszy 1) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu.

„Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. fot. „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”.

 

Jak przygotować się na zmiany klimatu?

 

W dniach 18 i 19 września (Hotel Radisson Blu Sobieski, pl. Zawiszy 1) odbędzie się międzynarodowa konferencja „Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu”. Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu.

 

W inauguracji wydarzenia, we wtorek, 18 września, o godz. 11.00 udział weźmie Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

 

Podczas dwudniowych obrad zostaną zaprezentowane i podsumowane efekty, realizowanego od lipca 2014 r., projektu pod nazwą: „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”.

 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, a obrady zostały zaplanowane w kilku sesjach tematycznych. Pierwszego dnia panele będą dotyczyły zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla przyrody, gospodarki i społeczeństwa. Kolejnego dnia uczestnicy będą dyskutowali przede wszystkim o przeciwdziałaniu skutkom wzrostu temperatury, zarzadzaniu wodą, organizacji, administracji i zarządzaniu ryzykiem. W czasie konferencji przewidziano wystąpienia reprezentantów Komisji Europejskiej, the European Hub on the Urban Climate Change Research Network, największych miast Polski oraz środowisk naukowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.

 

Wydarzenie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life+ oraz NFOŚiGW.

 

Warszawska strategia adaptacji do zmian klimatu

Miasto stołeczne Warszawa od lipca 2014 r. realizuje projekt „ADAPTCITY”, którego celem jest propagowanie wdrażania nowych instrumentów służących do adaptacji do zmian klimatu w obszarach metropolitalnych. To dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. W styczniu 2017 r. zakończyły się obrady Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji do zmian klimatu w ramach których wypracowano założenia do strategii adaptacji. W pierwszym półroczu 2017 r. odbyło się 18 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. W drugiej połowie 2017 r. z kolei trwały konsultacje wewnętrzne założeń do strategii adaptacji z biurami i jednostkami Urzędu m.st. Warszawy oraz grupami zawodowymi. Obecnie trwają prace nad strategią adaptacji do zmian klimatu.