Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Konsultacje społeczne dot. Strategii adaptacji do zmian klimatu Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 26 Lutego, 2019 - 13:25, m.grabowski

Dokument opisuje kluczowe zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy i jej mieszkańców. Wskazuje również kierunki działań, dzięki którym zabezpieczymy się przed negatywnymi skutkami zjawisk związanych ze zmianami klimatu.

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. 

 

Dokument opisuje kluczowe zagrożenia, wynikające ze zmian klimatu i związane z nimi obszary ryzyka dla Warszawy i jej mieszkańców. Wskazuje również kierunki działań, dzięki którym zabezpieczymy się przed negatywnymi skutkami zjawisk związanych ze zmianami klimatu.

 

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy powstała przy wsparciu merytorycznym wielu ekspertów i różnych środowisk, w ramach projektu „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY, finansowanego ze środków Programu Life+ oraz NFOŚiGW.

 

W pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadziliśmy konsultacje społeczne Założeń do Strategii. O problemach związanych ze zmianami klimatu dotyczących wszystkich dzielnic miasta rozmawialiśmy na 18 spotkaniach oraz podczas plenerowych pikników rodzinnych.

 

Zebraliśmy opinie i zapoznaliśmy się z problemami, a następnie przygotowaliśmy projekt dokumentu, uwzględniający całościowo kwestie zaadaptowania Warszawy do zmian klimatu.

 

Teraz chcemy porozmawiać o tym projekcie.

Konsultacje społeczne trwają od 25 lutego do 17 marca 2019

Przeczytaj projekt Strategii >>>

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Przyjdź na jedno ze spotkań:

 

Po zakończeniu konsultacji przeanalizujemy zgłoszone uwagi i na tej podstawie zaktualizujemy dokument. Propozycję uchwały przekażemy Radzie m.st. Warszawy.

 

Projekt ADAPTCITY realizowany jest przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podmioty realizujące: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                           w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy