Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Września, 2010 - 15:44, test

Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej.

Pierścień linii 400 kV wokół Warszawy jest najistotniejszym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej. Ze względu na spodziewany przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, wykonanie pierścienia jest istotne zarówno dla odbiorców energii przyłączonych do sieci STOEN S.A., jak i do sieci ZEWT S.A.

W latach 2005-2006 operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE OPERATOR – S.A. i Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy rozwinęły na szerszą skalę
proces diagnozowania stanu sieci przesyłowych zasilających WWE, powołując w tym celu Zespół roboczy złożony z ekspertów z dziedziny elektroenergetyki,planowania przestrzennego oraz przedstawicieli spółek dystrybucyjnych.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: polpierscienpld_ms.pdf, rozmiar pliku: 475.86 KB)
    Pobierz