Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

XV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Września, 2018 - 08:30, m.grabowski

„Magazyny energii, jako szansa w rozwoju energetyki rozproszonej i integracji z Warszawskim Węzłem Elektroenergetycznym (WWE)”

XV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw fot. XV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

W dniu 25 września 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie, w godz. 8:30 - 16:00, odbędzie się XV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw poświęcone magazynom energii. Wdrażanie technologii magazynowania energii i jej zintegrowanie z systemem elektroenergetycznym będzie stanowić ważny krok w rozwoju sektora energetycznego, wiąże się to bezpośrednio z regulacjami wdrażanymi przez Komisję Europejską w tzw. Pakiecie Zimowym, w którym zawarte są rozwiązania wspierające rozwój zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej oraz jej magazynowania. Magazyny energii są brakującym elementem systemu. Niestabilność odnawialnych źródeł energii utrudnia dziś pracę sieci elektroenergetycznych, zwiększając koszty dla użytkowników systemu. Dzięki magazynom połączonym z OZE, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogą uniezależnić się od sieci i podejmować bardziej świadome decyzje. Przeznaczeniem magazynów energii nie będzie jedynie magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej w celu jej późniejszego wykorzystania, czy sprzedaży po korzystnej cenie. Urządzenia te mogą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, wspierając operatorów systemów elektroenergetycznych. Należy również zwrócić uwagę na rolę magazynów energii w kontekście rozwoju elektromobilności i jak można o zużyte ogniwa z samochodów elektrycznych wykorzystać do budowy tych magazynów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba określenia potrzeb, a także integracji wszystkich uczestników rynku energii w realizacji zadań związanych z magazynowaniem energii.  Uważamy, że idealnym miejscem wymiany poglądów w przedmiotowej sprawie będzie kolejne organizowane po raz piętnasty Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i PaliwXV Forum podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przewidywany jest referat główny pt. „Główne filary i potencjał gospodarki energetycznej miasta z wykorzystaniem technologii magazynowania energii”, który wygłosi Krzysztof Kochanowski Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii. Kolejne referaty dotyczące możliwości zastosowania magazynów energii wygłosi prof. dr hab. inż. Józef Paska i dr inż. Mariusz Kłos z Politechniki Warszawskiej, natomiast z technologią stosowanych obecnie ogniw zapoznają zebranych: dr hab. inż. Marek Marcinek z Politechniki Warszawskiej i dr Bartosz Hamankiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje referaty zaprezentują również przedstawiciele innogy Stoen Operator Sp. z o.o. i My-Soft Sp. z o.o. Moderatorem tej części będzie prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek z Politechniki Warszawskiej. W drugiej części przewidziana jest debata, którą poprowadzi Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii a w gronie zaproszonych ekspertów podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie są możliwości i perspektywy rozwoju magazynów energii na terenie m.st. Warszawy? Do udziału w Debacie zaproszeni zostali przedstawiciele: Politechniki Warszawskiej oraz przedsiębiorstw działających na terenie Warszawy tj.: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Metro Warszawskie Sp. z o.o. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. i inni odbiorcy energii.  Liczbę uczestników XV Forum szacuje się na ok. 120 osób. Wśród nich będą przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze m. st. Warszawy. Licznie reprezentowane będą, jak co roku, także przedsiębiorstwa obrotu i usług energetycznych oraz deweloperzy, miejskie spółki, i inni odbiorcy. Ponadto na XV Forum reprezentowani będą przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych Miasta Stołecznego Warszawy, organów administracji rządowej, władz uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz korporacji zawodowych.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum. Informacji na temat XV Forum udzielają:

Anna Cywińska tel. 022 / 44 33 605,e-mail: acywinska@um.warszawa.pl

Weronika Grelik tel. 022 /44 33 608, e-mail: wgrelik@um.warszawa.pl
Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

   Organizatorzy                   

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 321.22 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program XV forum
  (plik: program_xv_forum.pdf, rozmiar pliku: 436.21 KB)
  Pobierz