Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Debata energetyczna na temat obiektów oświatowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 27 Lutego, 2020 - 15:35, Katarzyna Walczyk

Jak skutecznie oszczędzać energię, ciepło, gaz i wodę? Jakie nowoczesne metody mogą zastosować zarządcy budynków, by wyjść naprzeciw wyzwaniom energetycznym? Jaki walor edukacyjny może mieć optymalizacja zużycia zasobów w szkołach? Te i inne tematy poruszone zostały na zorganizowanej w Biurze Infrastruktury Debacie energetycznej.

Debata energetyczna fot. Debata energetyczna

W środę, 26 lutego, w siedzibie Biura Infrastruktury odbyło się spotkanie w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „FEEDSCHOOLS – Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach”. Uczestnicy debaty zastanawiali się nad problemem właściwego gospodarowania energią elektryczną, ciepłem, gazem i wodą w obiektach użyteczności publicznej w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia szczególna uwaga skupiona jest na szkołach.

Projekt zakłada wypracowanie nowoczesnych i prostych w zastosowaniu rozwiązań, które zapewnią efektywne i oszczędne zużycie energii w szkołach. Podczas spotkania podsumowano wspólne działania dotyczące optymalizacji zużycia mediów.

Burmistrzowie dzielnic, przedstawiciele Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty oraz Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami rozmawiali o podjętych dotychczas krokach zmierzających do przybliżenia budynków szkół do standardu NZEB (budynków o niemal zerowym zużyciu energii). Uzgadniali też uniwersalne rozwiązania do zastosowania w przyszłości oraz praktyczne sposoby ich wdrożenia.

Przedstawiciele Biura Infrastruktury zaprezentowali m.in. korzyści, jakie daje miejski system monitoringu mediów – energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody. Do oszczędności może prowadzić np. systematyczne kontrolowanie zużycia mediów oraz ich kosztów i wyciąganie na tej podstawie wniosków na temat trendów w zużyciu. Inną metodą jest likwidowanie nieużywanych przyłączy elektrycznych czy obniżanie mocy zamówionej. Niskonakładowymi działaniami są regularna konserwacja urządzeń oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Nieocenioną rolę odgrywa edukacja administratorów i użytkowników.

Drugim z omawianych szczegółowo zagadnień była termomodernizacja jako sposób na osiąganie oszczędności. Temat ten posłużył do głębszego wyjaśnienia idei audytu energetycznego. Zastanawiano się na tym, w jaki sposób właściwie ułożyć harmonogram prac, by osiągnąć jak najlepszy efekt. Jako pomocne w uzyskaniu redukcji zużycia energii wskazano też wymianę okien i drzwi, zastosowanie automatyki sterującej instalacją, montaż zaworów termostatycznych, perlatorów czy włączników na fotokomórkę.

– Każda z placówek powinna szukać swoich własnych ścieżek podejmowania działań redukujących zużycie mediów – powiedział podczas podsumowania debaty Leszek Drogosz, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury – Należy właściwie dobrać narzędzia do konkretnego obiektu, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Nadrzędnym celem jest uczynienie ze szkół miejsc wygodnych i przyjaznych dla uczniów przy jednoczesnym doskonaleniu nowoczesnych metod ograniczania zużycia zasobów naturalnych.