Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Eksperci o transformacji energetycznej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 7 Listopada, 2019 - 14:08, awondolowska

Eksperci w środę, 6 listopada, podczas XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw rozmawiali o transformacji energetycznej Warszawy. Długoterminowa strategia Komisji Europejskiej zakłada zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku.

XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Temat tegorocznego XVI Forum „Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej od kryzysu w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050” nawiązuje wprost do długoterminowej strategii Komisji Europejskiej. Ta zakłada zerową emisję dwutlenku węgla do 2050 roku. Dążenie do osiągnięcia neutralności węglowej wymaga współpracy branży energetycznej oraz przedstawicieli środowisk społecznych, ekonomicznych i politycznych. 

– W lutym 2009 r. Warszawa przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów — Covenant of Mayors, w 2011 r. przyjęliśmy „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii” (SEAP), a w grudniu 2015 r. „Pian gospodarki niskoemisyjnej” (PGN). Obecnie trwają prace nad „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Warszawa jest liderem, jeśli chodzi o ekologiczne rozwiązania także w miejskim transporcie. W lipcu tego roku została podpisana umowa za zakup 130 elektrycznych autobusów, dzięki czemu już w przyszłym roku będziemy dysponowali flotą 400 autobusów zero- i niskoemisyjnych – podkreślał Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Przez cały dzień w gmachu Centrum Nauki Kopernik trwały dyskusje na temat kierunków transformacji energetycznej Warszawy oraz związanych z nią innowacyjnych rozwiązań. Swoje poglądy mieli szansę przedstawić m.in. naukowcy (z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Collegium Civitas czy Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach), ale także praktycy czyli przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych. Głos zabrali również prawnicy, a także członkowie organizacji pozarządowych.

Tegoroczne Forum stanowiło punkt wyjścia do scalenia wszystkich strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem Warszawy perspektywie czasu do 2050 r. Dzięki temu już wkrótce powstanie dokument integrujący wszystkie działania stolicy wokół transformacji energetycznej, na różnych płaszczyznach. Na Forum zapoczątkowano także dyskusję na temat nowej polityki energetycznej Warszawy oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, samorządem, prosumentami i sektorem NGO.