Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Globalne porozumienie stało się faktem. Warszawa na COP21 w Paryżu.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 22 Grudnia, 2015 - 11:30, msalek

W dniach 30 listopada - 11 grudnia 2015 r. w Paryżu odbyła się 21. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.

konferencja Compact Covenant of Mayors fot. konferencja Compact Covenant of Mayors

Efektem negocjacji było uzgodnienie treści porozumienia zakładającego istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i co za tym idzie utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur tylko o 1,5 stopnia.

COP21 był też niezwykle istotny z punktu widzenia samorządów. Już od COP19 w Warszawie miasta zaczęły być widoczne podczas konferencji klimatycznych. Ich głos jest niezwykle istotny, ponieważ samorządy odpowiadają za duży udział emisji do atmosfery, ale też ponoszą konsekwencje zmian klimatu w postaci chociażby ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Przedstawiciele Warszawy byli w Paryżu aktywni i brali udział w wielu kluczowych wydarzeniach, które swoją tematyką obejmowały działania samorządów na rzecz ochrony klimatu.

3 grudnia odbył się pierwszy w historii COP Buildings Day organizowany przez UNEP (United Nations Environmental Programme). Jego celem była wymiana wiedzy i doświadczeń, które wspierać będą sektor budownictwa w osiąganiu celów klimatycznych oraz mobilizacja silniejszej współpracy międzysektorowej w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu. Podczas wydarzenia Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wzięła udział w panelu,
w którym przedstawiła doświadczenia Warszawy dotyczące współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

4 grudnia odbyło się największe wydarzenie skupiające przedstawicieli samorządów lokalnych - Cities for Climate (Miasta na rzecz Klimatu), w którym poza licznie zgromadzonymi przedstawicielami władz samorządowych, udział wzięli François Hollande - Prezydent Francji, Laurent Fabius – Minister Spraw Zagranicznych Francji i Prezydent COP21, Ban Ki-moon – Sekretarz Generalny ONZ oraz jego Specjalny wysłannik ds. klimatu i miast – Michael Bloomberg, którzy podkreślali w swoich przemówieniach wagę wspólnego wysiłku państw i samorządów na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Wydarzenie to miało na celu podkreślenie roli i zaangażowania samorządów w działania na rzecz klimatu.
Pani Prezydent uczestniczyła tego dnia także w konferencji prasowej z Komisarzem ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł w Komisji Europejskiej Pierrem Moskovici oraz Michaelem Bloombergiem i Burmistrzem Bristolu Georgem Fergusonem. Podczas konferencji ogłoszono partnerstwo pomiędzy dwoma inicjatywami skupiającymi miasta zaangażowane w działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla – Compact of Mayors i Covenant of Mayors. Celem tego partnerstwa jest promocja i wsparcie działań miast w walce ze zmianami klimatu oraz wsparcie działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, które realizowane są przez samorządy.

5 grudnia odbył się z udziałem przedstawicieli Warszawy side-event organizowany przez UNEP i ICLEI „Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zrównoważone zamówienia publiczne”, którego celem było podniesienie świadomości potencjału zrównoważonych zamówień publicznych jako narzędzia do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości wspierania wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych w miastach.

7 grudnia był dniem oficjalnego side-eventu projektu UrbanLEDS, którego Warszawa jest partnerem. Wydarzenie odbyło się w Pawilonie Unii Europejskiej. Projekt ma na celu wsparcie miast z takich krajów jak Indonezja, Indie, Afryka Południowa czy Brazylia we wdrażaniu polityk i działań nakierowanych na ochronę klimatu oraz wymianę doświadczeń samorządów europejskich, które w tym zakresie już działają. Miasta biorące udział w projekcie miały okazję zaprezentować swoje osiągnięcia we wdrażaniu ekologicznych inwestycji oraz doświadczenia jakie wyniosły z wymiany z innymi samorządami. Pan Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, podsumował doświadczenia uczestników projektu i wskazał na korzyści z wymiany doświadczeń pomiędzy urzędami miast biorących udział w projekcie na przykładzie wizyty przedstawicieli miast indonezyjskich w Warszawie, podczas której mieli oni okazję zapoznać się z systemem transportu publicznego.

8 grudnia organizacja EUROCITIES zorganizowała wydarzenie, które skupiało się na tematyce rozwiązań smart cities dla efektywności energetycznej. Burmistrzowie Nantes - Johanna Rolland (jednocześnie przewodnicząca EUROCITIES), Bristolu - George Ferguson oraz Wiceburmistrzowie Malmo - Milan Obradovic i Warszawy – Jarosław Jóźwiak dyskutowali o tym co z ich punktu widzenia znaczy smart cities i jak działania w tym zakresie mogą prowadzić do redukcji emisji CO2 oraz podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego jakie wsparcie byłoby miastom potrzebne dla wzmocnienia tych działań.  

 

Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz gratuluje uczestnikom negocjacji klimatycznych, w trakcie COP 21 w Paryżu, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie by doprowadzić do osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego. To porozumienie odzwierciedla działania już realizowane na poziomie lokalnym przez m.st. Warszawę, które jest sygnatariuszem Covenant of Mayors - Porozumienia Burmistrzów oraz uczestnikiem Compact of Mayors, czyli globalnej koalicji miast i ich burmistrzów, zobowiązujących się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, transparentnego monitorowania procesu redukcji emisji oraz zwiększenia odporności miast na zmiany klimatu.

 

Wciąż jednak pozostaje przed nami największe wyzwanie; definitywne przejście na niskoemisyjną drogę rozwoju, tak aby dzięki temu emisje dwutlenku węgla przestały rosnąć jeszcze przed wejściem w życie nowego porozumienia w roku 2020.

 

Badanie przeprowadzone przez organizację miast C40 Cities Climate Leadership Group oraz Sztokholmski Instytut Środowiska (SEI) wykazało, że losy aż jednej trzeciej pozostającej "bezpiecznej" puli emisji uzależnione są od decyzji liderów metropolii takich jak Warszawa.

 

Metropolie należące do organizacji C40,  której członkiem jesteśmy od 8 lat, zrealizowały już 10 000 działań na rzecz klimatu od czasu negocjacji klimatycznych prowadzonych w czasie COP 15 w Kopenhadze w roku 2009. Ostatnio w Paryżu wspólnie z wieloma innymi miastami ponownie potwierdziliśmy naszą pozycję lidera w zakresie ochrony klimatu, przyjmując zobowiązania do zmniejszenia emisji CO2 o 3 miliardy ton do roku 2030, tj. o wielkość równą rocznej emisji całych Indii.

 

Miasta C40 skupiają się przy tym na działaniach, które mogą być podjęte niezwłocznie. Do takich działań należy kompleksowe i trwałe wdrażanie reformy systemu transportowego Warszawy.   Badanie opublikowane niedawno przez C40 i firmę Arup zidentyfikowało 2300 skutecznych, gotowych do wdrożenia działań, które mogą oszczędzić aż 450 milionów ton CO2 do 2020 r., co z kolei jest wartością równą rocznej emisji Wielkiej Brytanii.