Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Korzyści dla środowiska wynikające z właściwego wyboru technologii i...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 09:48, test

Korzyści dla środowiska wynikające z właściwego wyboru technologii i sposobu eksploatacji warszawskiego systemu ciepłowniczego

Racjonalne gospodarowanie energią jest jednym z najważniejszych celów stojących przed firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją ciepła. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC S.A.) od wielu lat stara się minimalizować negatywny wpływ na otaczające środowisko poprzez rozwój technologiczny i efektywną eksploatację warszawskiej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

 

Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej, wykorzystując efekt synergii, pozwala redukować pośrednio i bezpośrednio poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Z tego względu SPEC ogranicza tzw. niską emisję przyłączając do sieci miejskiej obiekty posiadające własne kotłownie lokalne, kotły węglowe czy piecyki gazowe, w zamian za likwidację małych i nieefektywnych źródeł ciepła.

Warszawski system ciepłowniczy zasilany jest z czterech niezależnych źródeł: Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Żerań, Ciepłowni Wola i Ciepłowni Kawęczyn, a struktura pierścieniowa sieci ciepłowniczej gwarantuje bezpieczeństwo dostaw na terenie całego miasta. Produkcja ciepła na potrzeby Warszawy w elektrociepłowniach, czyli tzw. skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej ma pozytywny efekt ekologiczny i ekonomiczny zarówno w skali miasta, jak i całego kraju. SPEC dokłada wszelkich starań, by ograniczać straty przesyłania a tym samym emisję spalin ze źródeł (poprzez sukcesywną wymianę sieci kanałowej na preizolowaną, modernizacje węzłów, wyposażanie ich w elementy automatycznej regulacji) oraz ograniczać koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie ciepła. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń automatyki węzłów oraz odpowiednich elementów regulacyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzona jest jej modernizacja. Poszanowanie energii to ogromne wyzwanie stojące przed producentami, dystrybutorami i odbiorcami ciepła. Dzięki wykorzystaniu najnowszych, proekologicznych technologii, SPEC stale redukuje poziom zanieczyszczeń przenikających do atmosfery.

 

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: korzysci_dla_srodowiska....pdf, rozmiar pliku: 546.3 KB)
    Pobierz