Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 10 Października, 2018 - 11:14, m.grabowski

W dniach 27-28 września 2018 roku Warszawa gościła uczestników międzynarodowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018, która odbywała się w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Fot.P.Dymus fot. Fot.P.Dymus

Międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018

W dniach 27-28 września 2018 roku Warszawa gościła uczestników międzynarodowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018, która odbywała się w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Międzynarodowe audytorium, wśród nich 50 prelegentów i moderatorów z Polski i krajów europejskich tj. Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Holandii, Czech, Niemiec, Belgii, Grecji, Włoch oraz 304 uczestników pierwszego i 243 drugiego dnia konferencji wykazało wielkie zainteresowanie poruszaną tematyką konferencji.

Konferencja była spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii z udziałem przedstawicieli organów administracji centralnej, agend międzynarodowych, biznesu, NGO’ oraz reprezentantów miast z Polski i zagranicy. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze a przyjaznych środowisku. Podczas konferencji debatowano nad problematyką środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju wpływających na kierunki rozwoju miast, roli inwestycji w coraz liczniej zamieszkiwanych terenach zurbanizowanych oraz organizmu miejskiego jako „kopalni surowców”.

Organizatorami konferencji byli Ambasada Francji w Polsce, UNEP/GRID Warszawa oraz Urząd m.st Warszawy. Konferencja dofinansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczyli liczni Patroni, Partnerzy główni i Partnerzy projektu Eco-Miasto, wśród nich Ministerstwa: Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii, Środowiska, Infrastruktury oraz Energii.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs na ECO-MIASTO oraz zorganizowana została uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom konkursu. W 2018 roku przyznano 10 nagród i 13 wyróżnień. Miasto st. Warszawa otrzymało wyróżnienia w dwóch kategoriach Efektywność energetyczna budynków i Zieleń miejska a jakość powietrza.

Więcej informacji: http://www.eco-miasto.pl/; https://gridw.pl/innowacyjneecomiasto