Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Optymalizacja wykorzystania warszawskiego rynku ciepła do produkcji...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:02, test

Optymalizacja wykorzystania warszawskiego rynku ciepła do produkcji energii elektrycznej

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym coraz większym wyzwaniem dla metropolii takich jak Warszawa staje się pogodzenie wymogu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z oczekiwaniami społecznymi w zakresie wypełniania norm zrównoważonego rozwoju.

Oczekiwania te płyną nie tylko ze strony mieszkańców konkretnej metropolii, ale także ze strony mieszkańców innych regionów oczekujących od zamożnych wielkich miast przyjęcia na siebie większej odpowiedzialności za ochronę tak zasobów energetycznych jak i środowiska naturalnego. Mimo zbliżonych wyzwań i podobnych ambicji nie istnieje jednak jedna i uniwersalna droga rozwoju, a każda metropolia musi wybierać inny, najlepiej dopasowany zestaw środków dla optymalnego zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Indywidualizacja rozwiązań wynikać może zarówno z przyjętej polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju jak i realnych możliwości wynikających tak z warunków naturalnych jak i będącego do dyspozycji potencjału technologicznego. Wykorzystanie geotermii, paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych czy kogeneracji to dalece jeszcze niepełna paleta środków, z której w każdym wypadku należy wybrać najlepszy zestaw rozwiązań dopasowany do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf