Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Skonsultuj Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 24 Sierpnia, 2015 - 10:00, msalek

Czyste powietrze w Warszawie, zdrowe środowisko dla Ciebie - Skonsultuj Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” - Czas trwania 24/08/2015 -15/09/2015

Konsultacje społeczne fot. Konsultacje społeczne

Warszawa od kilku lat prowadzi działania mające na celu włączenie się w realizację unijnej polityki klimatycznej 3x20. W 2009 r. miasto przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami”, inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej, która zrzesza już ponad 6,5 tysiąca europejskich samorządów, zobowiązując się do wykroczenia poza klimatyczne cele UE.
W 2011 roku Rada Miasta przyjmując „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” [SEAP] wyznaczyła następujące cele klimatyczne do realizacji do 2020 roku:
- redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%,
- zmniejszenie zużycia energii o 20%,
- zwiększenie zużycia energii końcowej ze źródeł odnawialnych.
 Kolejnym krokiem będzie przyjęcie do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” [PGN], którego celem jest skonkretyzowanie ogólnych zapisów SEAP i przełożenie ich na określone zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej prowadzone na terenie Warszawy, które sprzyjać będą:
- poprawie efektywności energetycznej,
- wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
- zmniejszeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń takich jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla.
 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” to dokument kluczowy, ponieważ uprawniał będzie do aplikowania przez m.st. Warszawę oraz podmioty funkcjonujące na jej terenie o możliwe do pozyskania wsparcie finansowe dla przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
PGN wyznacza obszary i sektory, w ramach których podejmowane będą zadania inwestycyjne służące przejściu do gospodarki niskoemisyjnej, cechującej się zmniejszoną zasobo- i materiałochłonnością.
Natomiast konkretne zadania inwestycyjne z obszaru oddziaływania samorządu, za których realizację odpowiedzialne będą biura, jednostki i dzielnice m.st. Warszawy, a także przedsięwzięcia interesariuszy zewnętrznych zapisane są w Programie Inwestycyjnym do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Są to zadania z zakresu m.in.
- termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
- budowy nowych budynków o lepszej charakterystyce energetycznej,
- wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- transportu niskoemisyjnego,
- zastosowania energooszczędnego oświetlenia,
- efektywnej produkcji i dystrybucji energii.
Wszystkie te działania wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście i spowodują, że Warszawa rozwijać będzie się w sposób zrównoważony oraz bardziej przyjazny dla otaczającego nas środowiska.
Konsultacje PGN mają na celu zebranie uwag i wniosków do Projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” oraz pozyskanie opinii na temat proponowanych w Planie zapisów określających ramy gospodarki niskoemisyjnej w Warszawie.
W szczególności zależy nam na opinii
Jak można wziąć udział w konsultacjach:
Przyjdź do jednego z punktów konsultacyjnych:
- 7 września (poniedziałek), godz. 16.00-19.00 Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4
- 9 września (środa), godz. 16.00-19.00 Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4
Przekaż swoje uwagi:
- poprzez platformę konsultacyjną: www.konsultacje.um.warszawa.pl
- na adres e-mail: pgn@um.warszawa.pl
- pocztą na adres: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy,
    00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  energia_plakat
  (plik: energia_plakat_031.jpg, rozmiar pliku: 168.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy
  (plik: projekt_planu_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_m.st_._warszawy.pdf, rozmiar pliku: 3729.64 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program Inwestycyjny Załącznik 1
  (plik: program_inwestycyjny_zalacznik_1.pdf, rozmiar pliku: 1041.03 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Program Inwestycyjny Załącznik 2
  (plik: program_inwestycyjny_zalacznik_2.pdf, rozmiar pliku: 219.73 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Inwestycyjny Załącznik 3
  (plik: program_inwestycyjny_zalacznik_3.pdf, rozmiar pliku: 265.16 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  formularz uwag konsultacje PGN
  (plik: formularz_uwag_konsultacje_pgn.docx, rozmiar pliku: 176.27 KB)
  Pobierz