Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

URBAN LEARNING i SHAR-LLM - projekty dla inteligentnych miast przyszłości

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:10, msalek

Warszawa z powodzeniem wykorzystuje wsparcie z unijnego programu na rzecz innowacyjności Horizon 2020. Na 9 projektów Horizon realizowanych aktualnie przez Urząd Miasta i spółki miejskie wdrażanie 6 projektów koordynuje Biuro Infrastruktury.

URBAN LEARNING i SHAR-LLM - projekty dla inteligentnych miast przyszłości

 

                                                                

Spośród tych 6 projektów warto przybliżyć dwa, których implementacja ma przyczynić się do upowszechnienia innowacyjnych metod i technologii zarówno w strukturach Miasta, jak i u naszych partnerów: URBAN LEARNING
i SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast
.
                                                            
                                                                         
URBAN LEARNING należy w programie Horizon do osi efektywności energetycznej, a realizowany jest w latach 2015-2017. Koordynatorem jest wiedeńska agencja miejska TINA Vienna.

Celem projektu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników urzędów miast i agencji energetycznych
w zakresie zintegrowanego z planowaniem przestrzennym i innymi procesami planistycznymi niskoemisyjnego planowania energetycznego oraz tworzenia projektów obszarów miejskich, zarówno kreowanych od nowa,
jak i poddawanych całościowym programom termomodernizacyjnym i rewitalizacyjnym. Ma to szczególnie istotne znaczenie w polskich realiach prawnych, w których procesy planowania przestrzennego, energetycznego czy transportowego są w dużym stopniu od siebie oddzielone. Dla realizacji URBAN LEARNING powołano Zespół Projektowy, w ramach którego reprezentowane są zarówno najbardziej zaangażowane w procesy planistyczne jednostki i komórki Urzędu, jak i deweloperzy, firmy energetyczne oraz środowisko naukowe. We współpracy
z doświadczonymi partnerami z zagranicy (m.in. Berlin, berlińska agencja energetyczna, Sztokholm, Paryż, Amsterdam) próbujemy zaszczepić w Warszawie nowe, zintegrowane podejście do planowania miejskiego, co ułatwi nam zarówno przygotowanie do realizacji w przyszłości pilotażowego obszaru niskoemisyjnego, jak i bardziej kompleksowe prowadzenie „regularnych” procesów planistycznych na obszarze Miasta. 

 

 

SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast (nazwa angielska Sharing Cities – SHAR-LLM) to projekt, którego realizacja rozciąga się na lata 2016-2020. Koordynatorem jest Londyn, a konsorcjum liczy w sumie 35 partnerów
z sektora samorządu, nauki i przemysłu. Projekt należy do osi smart cities, zgodnie z założeniami której w miastach stanowiących tzw. lighthouse cities (w tym przypadku są nimi Londyn, Mediolan i Lizbona) realizowane będą konkretne wdrożenia związane z interdyscyplinarną tematyką smart cities, łączące sektory zrównoważonego budownictwa, energetyki, transportu i inteligentnej infrastruktury, w tym informatycznej. Rozwiązania te będą analizowane
i adaptowane do przyszłych wdrożeń w partycypujących w konsorcjum follower cities, którymi są tu Bordeaux, Burgas
i Warszawa.
Wielkoskalowe, finansowane z różnych źródeł rozwiązania objęte przez projekt realizowane są i planowane do realizacji na następujących terenach poddawanych rewitalizacji: Londyn - gmina Greenwich (obszar 516 ha), Mediolan – dzielnica Porta Romana/Vettabia (obszar 21,6 ha), Lizbona – śródmieście miasta (obszar 10 km2, 100 000 mieszkańców). Rozwiązania te obejmują następujące tematy techniczne:

1)    Termomodernizacje budynków i budynki efektywne energetycznie, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
2)    Systemy zarządzania energią w budynkach;
3)    Mobilność elektryczna (elektryczny car-sharing, rowery elektryczne, infrastruktura ładowania, inteligentne parkingi - w tym również Park&Ride, logistyka wykorzystująca pojazdy elektryczne);
4)    Inteligentne oświetlenie uliczne;
5)    Urban Platform (miejska platforma danych).

Do realizacji projektu SHAR-LLM powołany został  Zespół Projektowy, w którym reprezentowane są kompetentne biura
i jednostki organizacyjne Miasta (m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ZTM, ZDM  oraz Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji), Instytut Energetyki jako przedstawiciel sektora nauki oraz reprezentujący środowisko deweloperów Polski Związek Firm Deweloperskich.

URBAN LEARNING
Strona:   www.urbanlearning.eu/.  Osoba kontaktowa:  Kierownik Projektu Marcin Wróblewski, Biuro Infrastruktury,
tel. (48 22) 44 – 33 – 597, e-mail mwroblewski@um.warszawa.pl
         
Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649883.

SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast
Strona:   www.sharingcities.eu/. Osoba kontaktowa:  Kierownik Projektu Marcin Wróblewski, Biuro Infrastruktury,
tel. (48 22) 44 – 33 – 597, e-mail mwroblewski@um.warszawa.pl.
    
        
Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 691895.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Artykuł UL - SHAR-LLM
  (plik: artykul_ul_-_shar-llm.doc, rozmiar pliku: 8378 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Sharing Cities Leaflet
  (plik: sharingcitiesleaflet_pl_final_web.pdf, rozmiar pliku: 922.13 KB)
  Pobierz