Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 15 Grudnia, 2020 - 12:09, Katarzyna Walczyk

Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do zeroemisyjnych środków transportu. Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą budowy w mieście ponad 800 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Lokalizacje stacji w Śródmieściu Lokalizacje stacji w Śródmieściu

Uchwała przyjęta
 
Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, który nie emituje zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, rowerów publicznych. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności indywidualnej, czyli głównie samochodów elektrycznych i hybrydowych. Przyjazne środowisku napędy alternatywne są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.
 
Na grudniowej sesji Rada m.st. Warszawy przyjęła „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”, który przewiduje zainstalowanie w 408 ogólnodostępnych stacjach na terenie wszystkich dzielnic łącznie 816 punktów ładowania. Stanowi to realizację przepisów „Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.
 
Ładowarki elektryczne
 
Każda planowana stacja to wolnostojący słupek (o wymiarach: do 170 cm wysokości, 45 cm szerokości i 50 cm głębokości) z dwoma punktami ładowania. Moc pojedynczego punktu (co najmniej 22 kW) pozwoli na ładowanie jednego pojazdu w czasie 1-3 godzin. Każdy słupek umożliwi ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, dlatego konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych.
 
Konsultacje z mieszkańcami
 
Lokalizacje wszystkich stacji uzgadniane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w kwietniu i maju. Przeanalizowaliśmy wszystkie głosy i w zdecydowanej większości przypadków uwzględniliśmy sugestie mieszkańców. W rezultacie konsultacji dodaliśmy do planu 30 stacji, a 5 usunęliśmy. Teraz etap przygotowań i planowania został już zakończony, czekamy na budowę stacji.
 
Etap budowy
 
Za budowę odpowiadać będzie dwóch operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy funkcjonują na terenie Warszawy. Są to PGE Dystrybucja SA o/Warszawa – w dzielnicy Wesoła oraz innogy Stoen Operator sp. z o.o. w pozostałych 17 dzielnicach.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLI/1264/2020 ws. przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”. Można w niej znaleźć m.in. informacje nt. lokalizacji planowanych stacji ładowania i terminarz ich budowy.