Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Wizyta gości z Republiki Chorwacji

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Lutego, 2019 - 10:01, m.grabowski

Miasto Stołeczne Warszawa gości przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej z Republiki Chorwacji. Wizyta studyjna, 18 – 19 lutego 2019 r.

Wizyta gości z Republiki Chorwacji

Miasto Stołeczne Warszawa gości przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej z Republiki Chorwacji. Wizyta studyjna,  18 – 19 lutego 2019 r.

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej Republiki Chorwacji jest organizacją odpowiedzialną za pozyskiwanie dodatkowych środków budżetowych i ich inwestowanie w programy i projekty związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych, efektywnością energetyczną oraz użytkowaniem źródeł energii odnawialnej.

Przedstawiciele tej organizacji w dniu 18 lutego 2019 r. wraz z przedstawicielami Biura Infrastruktury m.st. Warszawy zwiedzili Oczyszczalnię Ścieków „Czajka”,  która jest rozbudowywana i modernizowana w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Wzięli również udział w spotkaniu z przedstawicielami NFOŚiGW, polskiej instytucji będącej odpowiednikiem Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej Republiki Chorwacji.

W dniu 19 lutego 2019 r. liczna delegacja chorwackiego funduszu, przybędzie na spotkanie organizowane w siedzibie Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie m.in. dyrektor tego biura, pan Leszek Drogosz zapozna gości z wdrażaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , związanych  z  ze zmianami klimatycznymi oraz ochroną środowiska. Na spotkaniu obecni będą również przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego S.A. oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która odpowiada za rozdział dotacji unijnych w skali Województwa Mazowieckiego.