Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zakończył się unijny projekt THERMOS

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 19 Kwietnia, 2021 - 13:16, Katarzyna Walczyk

Właśnie zakończył się realizowany w wielu krajach projekt THERMOS. Eksperci stworzyli innowacyjne oprogramowanie pomocne w planowaniu efektywnych energetycznie sieci ciepłowniczych.

Logo projektu THERMOS Logo projektu THERMOS

THERMOS to realizowany od 2016 r. projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów, gmin, miast, agencji energetycznych oraz firm m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Litwy, Danii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

Kraje Unii Europejskiej dążą do neutralności klimatycznej, zmniejszenia zużycia energii i poprawy jakości powietrza. Eksperci z dziedziny energetyki oraz przedstawiciele samorządów przez 5 lat pracowali nad stworzeniem i udoskonaleniem narzędzia, które wesprze dekarbonizację systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada bowiem za ok. 50 % końcowego zapotrzebowania na energię w UE. Można go jednak w pełni zdekarbonizować w oparciu o istniejące technologie.

Skuteczne oprogramowanie

Oprogramowanie do planowania energetycznego stworzone w ramach projektu pozwala szybko i efektywnie zaplanować parametry związane z sieciami ciepłowniczymi i chłodniczymi. Oprogramowanie THERMOS znacznie przyspiesza i ułatwia proces planowania niskoemisyjnych sieci energetycznych. Wykazały to m.in. trzyletnie testy i działania optymalizacyjne.

Skuteczny system powstał m.in. dzięki połączeniu zaawansowanego mapowania sieci ciepłowniczych i chłodniczych, szacunków dot. zapotrzebowania na energię i odpowiednich algorytmów. Program wskazuje optymalne kierunki rozwoju istniejącej sieci oraz pozwala od podstaw zaplanować nowy system ciepłowniczy. Pomaga również w określeniu, które rozwiązania będą w danym miejscu najbardziej efektywne. Brane pod uwagę są tu np. wielkość emisji CO2, rodzaj technologii, lokalne koszty energii i budżet inwestycyjny. Optymalizacja może być przeprowadzona dla dowolnego obszaru na świecie, nawet przy wykorzystaniu charakterystyki budynku z OpenStreetMap.

Program jest przyjazny dla użytkownika i dostępny za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Mimo zakończenia projektu wypracowany system będzie nadal rozwijany i rozpowszechniany. Już wykorzystują go m.in. agencje energetyczne, biura urbanistyczne, uniwersytety i firmy konsultingowe. Oprogramowanie finansowane jest ze środków UE – kod źródłowy wraz z obszernymi, bezpłatnymi materiałami do samokształcenia zostały udostępnione przez organizatorów. Doświadczenia użytkowników zebrane są w „Przewodniku replikacji THERMOS”, studiach przypadków i „Planie na rzecz zrównoważonej adaptacji”. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (umowa o dotację nr 723636). Wyłączna odpowiedzialność za treść tego dokumentu spoczywa na autorze i w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej.

Oprogramowanie THERMOS dostępne jest tutaj

Referencje użytkowników dostępne są tutaj.

Zachęcamy też do zapoznania się ze stroną internetową projektu.