Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Gdzie powstaną nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 14 Kwietnia, 2020 - 14:40, jturek

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy". Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środków transportu. Zgłoś uwagi do planu ich lokalizacji.

konsultacje społeczne - ilustracja

Po co stacje ładowania samochodów elektrycznych?
Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, przekonywanie mieszkańców do przesiadania się do pojazdów transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, a nawet na rowery publiczne. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.
 
Napędy alternatywne – np. elektryczne – są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Inwestycje w elektromobilność przyczyniają się do zmniejszenia zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego oraz szkodliwych tlenków azotu i tlenków siarki. Korzystanie z  pojazdów przyjaznych środowisku wpłynie także na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz obniżenie poziomu hałasu.
 
Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie powinno działać minimum 1 000 punktów do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Obecnie w stolicy są 54 stacje ze 144 punktami ładowania. Ponadto w tym roku różni inwestorzy wybudują kolejnych 21 stacji z 41 punktami. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, do końca tego roku, zainstalowanych powinno zostać przynajmniej 815 kolejnych punktów.
 
W przygotowanym przez Biuro Infrastruktury projekcie stołecznego "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych" wskazano lokalizacje, w których można uruchomić 1034 punkty ładowania w 517 stacjach. Wszystkie planowane stacje będą standardowo wyposażone w dwa punkty ładowania. W jednym miejscu może zostać zainstalowanych kilka stacji. W ramach konsultacji zbieramy uwagi i opinie dotyczące wskazanych lokalizacji.

 

Konsultacje trwają do 31 maja 2020 roku

Przeczytaj projekt planu
 
Zobacz lokalizacje stacji ładowania w podziale na dzielnice
 
Zapoznaj się z lokalizacjami stacji ładowania samochodów elektrycznych

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

  • telefonicznie – będziemy czekali na uwagi i opinie podczas dyżurów telefonicznych:

- 28 kwietnia, w godzinach 14.00-18.00 – tel. 22 443 36 19; 22 443 36 24 
- 14 maja, w godzinach 14.00-18.00 – tel. 22 443 36 19; 22 443 36 24

  • 20 maja, w godzinach 17.00-19.00 – podczas wideokonferencji lub spotkania (w zależności od sytuacji epidemicznej) przedstawimy szczegóły planu lokalizacji stacji ładowania oraz opowiemy, według jakich kryteriów zostały wybrane

Formy zgłaszania uwag w konsultacjach wynikają z obecnej sytuacji epidemicznej i przy zmianie obecnie obowiązujących ograniczeń mogą ulec zmianie.
 
Co się wydarzy po konsultacjach?
Po zakończeniu konsultacji opublikujemy raport, w którym wskażemy sposób uwzględnienia przekazanych opinii i uwag. Następnie Biuro Infrastruktury opracuje plan zawierający przynajmniej 815 punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych i przekaże go operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do uzgodnienia. W kolejnym kroku plan zostanie przyjęty jako uchwała Rady m.st. Warszawy. Uchwalony plan opublikujemy w internecie i przekażemy operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności są zobowiązani do wybudowania stacji ładowania.
 
Jednostka odpowiedzialna: Biuro Infrastruktury
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw