Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Ochrona wód Morza Bałtyckiego - webinarium

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 16 Września, 2020 - 14:26, Katarzyna Walczyk

Już we wtorek, 29 września, w Warszawie odbędzie się webinarium podsumowujące projekt unijny pod nazwą BEST – Lepsza Efektywność Oczyszczania Ścieków Przemysłowych. Udział jest bezpłatny, zapraszamy do rejestracji!

Jak ochronić Morze Bałtyckie przed zanieczyszczeniami? Jak ochronić Morze Bałtyckie przed zanieczyszczeniami?

Kraje basenu Morza Bałtyckiego współpracują, aby w jak największej mierze ochronić ten zbiornik przed zanieczyszczeniem. Jednym z ważniejszych projektów, które to umożliwiają,  jest BEST, angażujący poza Polską Finlandię, Estonię, Łotwę i Rosję. W ramach programu eksperci ocenili poziom zarządzania ściekami przemysłowymi w krajach bałtyckich oraz wskazali metody wprowadzenia ulepszeń w tym zakresie. Efektem  jest gruntowne przetestowanie zalecanych rozwiązań i proponowanych dobrych praktyk. Opracowane zostały nowe wytyczne, które obowiązywać będą w całym regionie Morza Bałtyckiego, oraz zasady zarządzania ściekami dla poszczególnych państw partnerskich.

Wdrażane zmiany przyczynią się do udoskonalenia ochrony środowiska na tym obszarze. Działania podjęte w ramach programu pozwolą wyeliminować takie niekorzystne praktyki, jak nienadzorowane zrzuty ścieków przemysłowych czy niekontrolowane wpuszczanie do morza niebezpiecznych substancji z powodu nieuwzględnienia ich w umowach czy pozwoleniach. Program BEST zaowocował też opracowaniem materiałów szkoleniowych dla oczyszczalni ścieków i przemysłu.

Trzyletni projekt wieńczą seminaria krajowe we wszystkich państwach partnerskich. Odbędą się one pod koniec września. Warszawa zakończy projekt, organizując 29 września webinarium, które obsługiwane będzie przez platformę online. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą ochroną wód, w tym szczególnie Morza Bałtyckiego, do rejestracji pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/best/. Udział jest bezpłatny, wystąpienia zagranicznych ekspertów będą tłumaczone na język polski, a pytania będzie można zadawać w formie czatu.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony projektu: https://bestbalticproject.eu/.