Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

„Elektryczna Warszawa 2050 - Warszawski Okrągły Stół”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 9 Marca, 2020 - 12:25, Katarzyna Walczyk

Warszawa chce być miastem z każdym rokiem coraz bardziej przyjaznym dla ludzi i środowiska. Zmiany na lepsze nie dzieją się przypadkowo, w tak dużej aglomeracji działania muszą być dobrze zaplanowane. Transformacja energetyczna, mająca na celu doprowadzenie do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, była przedmiotem dyskusji na spotkaniu „Elektryczna Warszawa 2050”, które odbyło się 5 marca w Biurze Infrastruktury.

„Elektryczna Warszawa 2050” „Elektryczna Warszawa 2050”

Spotkanie jest kontynuacją dialogu zapoczątkowanego na XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw pt. „Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej od kryzysu w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050”, składającego się z cyklu debat tematycznych, których uczestnikami są, poza administracją publiczną, przedstawiciele środowisk naukowych, sektora energetyki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Gospodarzami debaty byli: przedstawiciel warszawskiego samorządu - Leszek Drogosz, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury, a ze strony świata nauki - prof. Jan Popczyk reprezentujący Powszechną Platformę Transformacyjnej Energetyki 2050. Zebrani zapoznali się z raportami prezentującymi scenariusze oparte na uwarunkowaniach technicznych, technologicznych i ekonomicznych. Zaprezentowane zostały też uwarunkowania prawne oraz wytyczne i wymagania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo interesujące były również przykłady dobrych praktyk oparte na formule klastrów energii.

Uczestnicy zastanawiali się ponadto nad metodami dążenia do monizmu elektrycznego w stolicy i omawiali to zagadnienie z różnych perspektyw, m.in. ekonomiczno-społecznej czy prawnej. Rozpatrywane były także sposoby wypracowania skutecznej współpracy w tym zakresie w ramach struktur miasta, jak też z działającymi w Warszawie firmami energetycznymi.