Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury?

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 26 Października, 2018 - 07:58, m.grabowski

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Koalicja Klimatyczna oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN zapraszają na międzynarodową konferencję Czy możemy jeszcze zdążyć? 1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie? 7 listopada 2018, godz. 10:00-17:00 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na  poziomie?  1,5 C fot. Wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na poziomie? 1,5 C

 

W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovemmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W raporcie IPCC przedstawione też zostały możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie będą bardziej ambitne, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C. Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie zagrożone, co przełoży się na poważne wyzwania dla całej społeczności międzynarodowej. Poniesiemy również straty we wszystkich sektorach gospodarki.

Analizując wnioski raportu w przededniu szczytu klimatycznego, zastanowimy się wraz z zaproszonymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami i ekspertkami - przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego - nad ambitnymi sposobami skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten proces. Przyjrzymy się klimatycznym doświadczeniom i szansom z perspektywy naukowej, technologicznej, społecznej i ekonomicznej.

Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne ze strony szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej - państw, regionów, miast, biznesu, społeczeństwa - aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności i sprawczości wobec zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a jednocześnie zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju i dążyć do zmniejszenia ubóstwa?

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczów, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, Miasto Stołeczne Warszawa | Anna Dworakowska, Krakowski Alert Smogowy | Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania | Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu | Coraline Goron, University of Oxford China Center | Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju | Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk | Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa | Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski | Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna | Barbara Unmüßig, Fundacja im. Heinricha Bölla | Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia | Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego

Zapraszamy do rejestracji rejestracji i do zapoznania się ze szczegółowym programem!

 

Program konferencji Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

7 listopada 2018, godz. 10:00-17:00 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Moderacja: Dariusz Rosiak, Polskie Radio


 

10:00 - 10:10           Powitanie:

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

10:10 - 10:50           Input:

-    Polityczny wymiar porozumienia paryskiego

     Barbara Unmü&ig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bolla

-    Technologiczne wyzwania związane ze spełnieniem celów zapisanych w porozumieniu z Paryża

     Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego, Przewodniczący Rady Zarządzającej Climate-KIC

10:50 - 11:40           Prezentacja raportu IPCC:

       Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

      Dyskusja z publicznością

11:40 - 12:00           Przerwa kawowa

12:00 - 13:15          Sesja I: Jak osiągnąć ścieżkę globalnej redukcji, tak aby nie przekroczyć wzrostu temperatury

                               o 1,5°C? Jakie kierunki działań powinien podjąć świat i społeczność międzynarodowa?

     Paneliści:

Tomasz Chruszczów, Champion COP 24 do spraw Działań Klimatycznych Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu

Prof. Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia, były wiceprzewodniczący IPCC

Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna

Barbara Unmü&ig, Członkini Zarządu Fundacji im. Heinricha Bolla

13:15 - 14:15         Lunch

14:15 - 15:15        Sesja II: Czy zaspokojenie potrzeb energetycznych w 100% z OZE może nastąpić wystarczająco szybko, by zatrzymać wzrost średniej globalnej                temperatury na poziomie 1,5oC lub 2oC?

     Paneliści:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu

dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

dr Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa

Coraline Goron, University of Oxford China Center

15:15 - 16:45         Sesja III: Czy społeczność międzynarodowa gotowa jest do podejmowania ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i akceptowania polityki temu    służącej? Jaka jest rola miast, regionów, społeczności lokalnych w tym procesie?

       Paneliści:

Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy

Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania

dr Przemysław Sadura, Fundacja „Pole dialogu”, Uniwersytet Warszawski

16:45 - 17:00     Podsumowanie konferencji:

Prof. Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zaproszenie_i_program_7.11.2018_end.pdf, rozmiar pliku: 571.33 KB)
    Pobierz