Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego praskiej części stolicy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 24 Stycznia, 2020 - 14:34, awondolowska

Warszawa buduje zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie. W czasie powodzi w 2010 r. uszkodzony został wał na Pradze-Północ, dlatego potrzebna jest dodatkowa ochrona prawej części miasta.

Teren ul. Wybrzeże Helskie Teren ul. Wybrzeże Helskie

Inwestycja obejmuje Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na ok. 2,2 km odcinku od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Powstanie tam m.in. mur oporowy wzdłuż Wisły oraz kładka pieszo-rowerowa nad kanałem w Porcie Praskim. W planie jest też nowa sygnalizacja, oświetlenie, nasadzenia zieleni, przebudowa infrastruktury technicznej oraz sieci wodociągowej.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to bezwzględny priorytet. Wraz ze zmianami klimatu, polskie aglomeracje są coraz bardziej narażone na powodzie. W zeszłym roku również mieliśmy falę wezbraniową na Wiśle – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. – Niestety w związku z budową wału przeciwpowodziowego usuniętych zostanie 497 drzew. Chcemy, aby rekompensata dla ekosystemu była dużo większa, niż w umowie inwestycji. Podjęliśmy decyzję, by w 2020 r. na Pradze zwiększyć liczbę drzew, które mają pojawić się wzdłuż ulic i na podwórkach – dodała.

Miasto przystosowuje się do zmian klimatycznych, oprócz inwestycji w zieleń konieczne są zabezpieczenia infrastruktury. To jeden z głównych kierunków ochrony przed intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi – gwałtownymi burzami, ulewami czy porywistym wiatrem. Inwestycja jest potrzebna ze względu na bloki mieszkalne, jak również zwierzęta z pobliskiego zoo.

W ramach inwestycji usuniętych zostanie 497 drzew w tym: 266 kolidujących z murem oporowym, 194 kolidujące z przebudową drogi dla rowerów i chodników oraz 37 kolidujących z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego. Przeważająca większość to cienkie topole, klony jesionolistne czy samosiewne rośliny rosnące przy wiślanym brzegu.

Inwestycja przewiduje nasadzenie 74 nowych drzew i 32 843 m2 krzewów. Powstanie też 2 781 m kw. trawników. Oprócz tego przedsięwzięcia, ogrodnicy przyspieszą zazielenianie praskich skwerów i rozbetonowania podwórek.

– Zrobimy także przegląd planowanych miejskich projektów inwestycyjnych pod kątem wycinek drzew i sprawdzimy, czy będą one konieczne – zapowiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Opinię o wycince roślin przy Wybrzeżu Helskim wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, sprawujący nadzór nad obszarami Natura 2000.  Według RDOŚ planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, ze względu na skalę inwestycji obejmującą poniżej jednego promila całego obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Przebudowa wzdłuż Wisły
– Budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego połączyliśmy z inwestycją drogową – powiedział Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy – Wzmocnienie wału jest konieczne, by uchronić przed zalaniem obydwie Pragi, jak również Białołękę. Podkreślę, że parametry jezdni pozostaną te same.

W planie przebudowy ulicy pozostaną dwa pasy na północ, jeden pas na południe i dotychczasowe skrzyżowania. Nie jest przewidziana budowa nowego parkingu. Zaprojektowana infrastruktura połączona zostanie ze ścieżką rekreacyjną oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Szczegółowy zakres prac dostępny jest tutaj.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe składa się z muru oporowego, żelbetowego wzdłuż drogi oraz narzutu kamiennego od strony rzeki. Rozwiązanie zabezpieczy skarpę przed podmywaniem w czasie podwyższonych stanów wód.

Przewidywany koniec realizacji to styczeń 2022 r., a planowany koszt robót budowlanych wynosi 76 mln zł.