Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Aktualności

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:27
Wykorzystanie wód geotermalnych w kontekście: klimatycznym, rekreacyjnym, balneologicznym i ciepłowniczym

W niniejszym artykule przedstawiono ogólne informacje o energii geotermalnej, jej zasobach i wykorzystaniu w świecie i Polsce. Ponadto przedstawiono wstępne wyniki prac badawczych dotyczących występowania wód geotermalnych w rejonie Warszawy.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:17
Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem (BIPV)

Jednym z podstawowych i najważniejszych obecnie zastosowań fotowoltaiki jest obecnie generacja energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:12
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zakład Wodociągu Centralnego, zlokalizowany w Warszawie na lewym brzegu Wisły, uzdatnia wodę infiltracyjną i powierzchniową z Wisły. Woda po dezynfekcji gromadzona jest w zbiornikach wody czystej, skąd tłoczona jest poprzez siedem pompowni wyjściowych do sieci dystrybucyjnej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 11:12
Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania ene

Kogeneracja, trójgeneracja Jest to jednoczesne wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej i w niektórych przypadkach chłodu.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:49
Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym.

Do końca br. winny być wykonane obiekty Etapu I umożliwiające przejęcie wszystkich ścieków z części prawobrzeżnej Warszawy obejmujące: 2 osadniki wstępne, 6 komór osadu czynnego, 12 osadników wtórnych w zakresie część budowlana i montażowa.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:26
Ocena jakości wody

Ocena jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, w tym ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:26
Ocena jakości wody

Ocena jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie, w tym ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:23
ZUSOK – ochrona klimatu, źródło energii

ZUSOK, czyli Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w prawobrzeżnej części Warszawy na terenie dzielnicy Targówek, to jedyny w Polsce tego typu zakład, w skład którego wchodzi instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:19
Oszczędności energii możliwe do uzyskania w systemie ciepłowniczym Miasta oraz wykorzystanie dalszych rezerw w m.s.c.

W opracowaniu naszkicowano zarys problematyki oszczędności energii w miejskim systemie ciepłowniczym (m.s.c.).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:16
Oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych (ciepło, energia elektryczna)

W Polsce istnieje ok. 12 mln gospodarstw domowych. Największą ilość energii w gospodarstwie domowym, bo aż 70% całkowitego zużycia, pochłania ogrzewanie. Na podgrzanie wody zużywa się 15 %, na przygotowanie posiłków ok. 7%, urządzenia elektryczne 5%, a oświetlenie 2%.

Czytaj dalej