Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Aktualności

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 10:02
Optymalizacja wykorzystania warszawskiego rynku ciepła do produkcji energii elektrycznej

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym coraz większym wyzwaniem dla metropolii takich jak Warszawa staje się pogodzenie wymogu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z oczekiwaniami społecznymi w zakresie wypełniania norm zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 09:48
Korzyści dla środowiska wynikające z właściwego wyboru technologii i sposobu eksploatacji warszawskiego systemu ciepłowniczego

Racjonalne gospodarowanie energią jest jednym z najważniejszych celów stojących przed firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją ciepła.

Czytaj dalej
Piątek, 17 Września, 2010 - 16:29
Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Analizie zostaną poddane kompleksowe wytyczne Unii Europejskiej, a także dokumenty planowania energetycznego Polski oraz na tym tle wymogi realizacyjne zawarte w dokumentach planistycznych m. st. Warszawy.

Czytaj dalej
Piątek, 17 Września, 2010 - 16:27
Energia dla Warszawy

Energia dla Warszawy

Czytaj dalej
Piątek, 17 Września, 2010 - 15:44
Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej.

Pierścień linii 400 kV wokół Warszawy jest najistotniejszym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej.

Czytaj dalej
Piątek, 17 Września, 2010 - 15:38
Odbudowa mocy wytwórczych EC Siekierki

Elektrociepłownia Siekierki, będąca częścią Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP) jest największym w Polsce zakładem produkującym ciepło i energię elektryczna w kogeneracji.

Czytaj dalej
Piątek, 17 Września, 2010 - 15:07
„Generalny plan odbudowy KSE po wystąpieniu awarii katastrofalnej a miejsce aglomeracji warszawskiej w tych planach”- wybrane zagadnienia

Podstawowym zadaniem, zarówno operatora systemu przesyłowego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jak i wytwórców, realizowanym w sposób ciągły, jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Czytaj dalej
Piątek, 3 Września, 2010 - 15:02
Seminarium „Nowatorskie rozwiązania..."

Seminarium „Nowatorskie rozwiązania w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i podnoszeniu efektywności energetycznej na przykładzie Szwecji”

Czytaj dalej
Czwartek, 2 Września, 2010 - 08:00
Klimatyczne zakończenie lata – „Piknik z klimatem 2010”

Jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia (29 sierpnia), w godzinach 11.30 – 16.30 zapraszamy na Nowy Świat na „Piknik z klimatem”. Centrum Warszawy zmieni się w ekologiczną oazę z atrakcjami dla dzieci, konkursami i możliwością testowania ekogadżetów.

Czytaj dalej
Środa, 1 Września, 2010 - 12:32
OPEN DAYS 2010 – o transporcie, parkingach i …rowerach

„Mobilność dla wszystkich – ścieżka ku lepszej infrastrukturze” – pod takim hasłem odbyła się konferencja Open Days 2010. To kolejne działanie zrealizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Czytaj dalej