Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

klimaTYczny WOLONTARIAT!

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 5 Września, 2013 - 12:00, test

KlimaTYczny wolontariat jest działaniem łączącym dwa projekty angażujące wolontariuszy. W jego skład wchodzą wolontariat podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19) oraz w projekcie „Zielony klimat – kampania edukacyjno–promocyjna w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym”.

W tym roku konferencja klimatyczna odbędzie się w dniach 11-22 listopada w Warszawie. Organizacji tego wydarzenia towarzyszy projekt „Zielony Klimat” realizowany przez Urząd m.st. Warszawy. Jego celem jest kampania edukacyjno-informacyjna mieszkańców stolicy oraz osób przebywających w mieście w związku z organizacją COP 19.

Głównymi zadaniami wolontariuszy podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19) jest wsparcie jej uczestników m.in. poprzez udzielanie informacji na temat komunikacji miejskiej, miasta i jego atrakcji, programu konferencji. Wolontariusze będą obecni na terenie: Stadionu Narodowego (miejsce obrad konferencji), Lotniska Chopina, Dworca Centralnego oraz przestrzeni publicznej miasta.

W dniach 12-22 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki zostanie zorganizowana wystawa „Zielony klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska”. Zadaniem wolontariuszy będzie opieka nad grupami i gośćmi odwiedzającymi wystawę oraz zachęcanie warszawiaków, turystów i uczestników konferencji do zwiedzenia wystawy.

Działania wolontariatu projektu „Zielony Klimat” zakładają także prowadzenie zajęć w warszawskich gimnazjach dla młodzieży oraz opiekunów i nauczycieli zainteresowanych tematem. Taka forma prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych jest sprawdzonym sposobem kształtowania proekologicznych postaw mieszkańców Miasta, poprzez bezpośredni kontakt z nimi w codziennych sytuacjach.
Na potrzeby projektu powstanie ekologiczna gra planszowa, która będzie materiałem edukacyjnym przekazywanym uczniom i nauczycielom na warsztatach, trafi także do dzielnicowych bibliotek i domów kultury.

Działania KlimaTYcznego wolontariatu umożliwiają społeczne zaangażowanie warszawiaków w wydarzenia odbywające się w mieście. Zgodnie z przyjętymi przez Urząd m.st. Warszawy standardami współpracy z wolontariuszami zostaną oni odpowiednio zrekrutowani, przeszkoleni i wyposażeni w wiedzę niezbędną do pełnienia swoich zadań w roli edukatorów i informatorów. Wolontariuszami mogą być osoby w każdym wieku (warunkiem jest ukończenie 18 roku życia).

Organizacja wolontariatu dedykowanego edukacji ekologicznej na terenie stolicy jest inwestycją nie tylko w bieżącą edukację mieszkańców i gości Miasta, ale także długofalowym działaniem, pobudzającym kapitał społeczny stolicy.