Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Edukatorzy w szkołach

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 5 Września, 2013 - 15:21, test

Część działań w ramach projektu informacyjno – edukacyjnego „Zielony Klimat” realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy w ramach wydarzeń towarzyszących Konferencji ONZ ds. Zapobiegania Zmianom Klimatu.

Od października do grudnia w warszawskich gimnazjach odbędzie się szereg warsztatów poświęconych zmianom klimatu i sposobom jego ochrony. Zajęcia prowadzone będą przez przeszkolonych do pracy metodą warsztatową edukatorów- wolontariuszy. Główną część dwugodzinnych warsztatów stanowić będzie gra planszowa poświęcona zielonym rozwiązaniom, które mogą być zastosowane w stolicy. Zadaniem graczy będzie wspólne zarządzanie miastem, tak by maksymalnie ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Uczniowie dowiedzą się, jak lokalne działania przyczyniają się do rozwiązywania globalnych problemów. Gry zostaną przekazane szkołom, aby możliwe było ponowne przeprowadzenie rozgrywki w pozostałych klasach.
Uczestnicy warsztatów zostaną zaproszeni do obejrzenia wystawy „Zielony Klimat – edukacja i technologii dla ochrony środowiska”.
Nauczyciele ze szkół, w których edukatorzy - wolontariusze nie przeprowadzą warsztatów, będą mogli wziąć udział w dodatkowym szkoleniu, dzięki któremu będą w stanie samodzielnie przeprowadzić zajęcia w swoich placówkach.
Egzemplarze gry zostaną przekazane także do bibliotek i Młodzieżowych Domów Kultury działających na terenie Warszawy.