Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

URBAN LEARNING (SFUE/8/37)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Sierpnia, 2018 - 10:34,

Projekt URBAN LEARNING odnośnie zintegrowanego planowania energetycznego pozyskał finansowanie z unijnego programu ramowego na rzecz innowacyjności Horyzont 2020 (Horizon 2020) - oś efektywności energetycznej, konkurs EE-07-2014.

 

   

 Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649883.

 

Wartość całkowita budżetu projektu/dofinansowania UE: 1 850 062,50 euro

 

Wartość budżetu projektu/dofinansowania UE w m.st. Warszawie: 136 875,00 euro

 

Źródło dofinansowania: Program Horyzont 2020

 

Okres realizacji: 01.03.2017-30.11.2017 (33 miesiące)

 

Beneficjent: m.st. Warszawa

 

Koordynator projektu w m.st. Warszawie: Biuro Infrastruktury

 

Kierownik projektu w m.st. Warszawie: Marcin Wróblewski (mwroblewski@um.warszawa.pl) 

 

Strona internetowa: www.urbanlearning.eu/

 

 

Opis projektu:

 

URBAN LEARNING realizowany był w latach 2015-2017. Koordynatorem była wiedeńska agencja miejska TINA Vienna (obecnie Urban Innovation Vienna), a partnerami – m.in. Wiedeń, Berlin, berlińska agencja energetyczna, Sztokholm, Paryż i paryska agencja klimatyczna.

Celem projektu było doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników urzędów miast i agencji energetycznych w zakresie zintegrowanego z planowaniem przestrzennym i innymi procesami planistycznymi niskoemisyjnego planowania energetycznego oraz tworzenia projektów obszarów miejskich, zarówno kreowanych od nowa, jak i poddawanych całościowym programom termomodernizacyjnym i rewitalizacyjnym. Ma to szczególnie istotne znaczenie w polskich realiach prawnych, w których procesy planowania przestrzennego, energetycznego czy transportowego są w dużym stopniu od siebie oddzielone. Dla realizacji URBAN LEARNING powołano Zespół Projektowy, w ramach którego reprezentowane były zarówno najbardziej zaangażowane w procesy planistyczne jednostki i komórki Urzędu, jak i deweloperzy, firmy energetyczne oraz środowisko naukowe. We współpracy z doświadczonymi partnerami z zagranicy dążyliśmy do zaszczepienia w Warszawie nowego, zintegrowanego podejścia do planowania miejskiego, co ułatwi nam zarówno przygotowanie do realizacji w przyszłości pilotażowego obszaru niskoemisyjnego, jak i bardziej kompleksowe prowadzenie „regularnych” procesów planistycznych na obszarze Miasta. Dorobek URBAN LEARNING już znalazł odzwierciedlenie m.in. w pracy nad normami efektywności energetycznej
w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym, wykonawczym dla nowej miejskiej polityki Mieszkania 2030 – oraz we wprowadzeniu dostępnej też dla mieszkańców bazy danych do zmienionych „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, które mają zostać przyjęte w 2018 r.

 

                                          

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Raport końcowy projektu
    (plik: ul_summary_web.pdf, rozmiar pliku: 2401.52 KB)
    Pobierz