Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Regulacje prawne

Increase Normal Decrease
 1. 1.
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy
  (plik: plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_m.st_._warszawy.pdf, rozmiar pliku: 3.4 MB)
  Pobierz
 2. 2.
  Uchwała ws. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odpowadzanie ścieków
  (plik: 1516_uch.pdf, rozmiar pliku: 196.8 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
  (plik: ustawa_o_zbiorowym_zaopatrzeniu_w_wode.pdf, rozmiar pliku: 274.4 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Uchwała z dnia 4.07.2019 r. ws. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  (plik: uchwala_ws._regulaminu_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow.pdf, rozmiar pliku: 278.1 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 2 – przedsięwzięcia zgłoszone przez interesariuszy zewnętrznych
  (plik: zal_2_do_programu_inwestycyjnego.pdf, rozmiar pliku: 1.2 MB)
  Pobierz
 6. 6.
  PROGRAM INWESTYCYJNY do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy
  (plik: program_inwestycyjny_-_zalacznik_do_zarzadzenia.pdf, rozmiar pliku: 514.7 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik 1 – Zadania Miasta Stołecznego Warszawy
  (plik: zal_1_do_programu_inwestycyjnego.pdf, rozmiar pliku: 2.7 MB)
  Pobierz
 8. 8.
  ZARZĄDZENIE do Programu Inwestycyjnego do PGN
  (plik: zarzadzenie_programinwestycyjny_pgn_0645_0605.doc, rozmiar pliku: 59.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. st. Warszawy 1
  (plik: uchwalazalozenia.doc, rozmiar pliku: 29.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Dyrektywa Kogeneracja Rozproszona
  (plik: dyrektywakogeneracjarozproszona.pdf, rozmiar pliku: 205.7 KB)
  Pobierz