Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Telefony alarmowe

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 1 Marca, 2010 - 22:16, admin

Telefony Alarmowe

 

 Pogotowie Energetyczne 

innogy Polska S.A.

ul. Włodarzewska 68

02-384 Warszawa

Pogotowie energetyczne tel. 022 821 31 31

https://www.innogystoenoperator.pl/strona/zglaszanie-awarii

www.innogystoen.operator.pl

 

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

Pogotowie energetyczne 991
nr dla aglomeracji warszawskiej 22 340 41 00

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia

 

Pogotowie ciepłownicze

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2

Budynek Plac Unii C. IV p

Pogotowie ciepłownicze 993

tel. 22 658 58 58

http://www.energiadlawarszawy.pl/dla-odbiorcy/pogotowie-cieplownicze

 

Pogotowie Gazowe 

Polska Spółka Gazownictwa S.A.

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 31 00

Pogotowie gazowe 992

https://www.psgaz.pl/gdy-ulatnia-sie-gaz

 

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Tel.: (22) 445 50 00

Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne 994

https://www.mpwik.com.pl/view/zglos-awarie-lub-reklamacje

 

 

Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
tel. 19 656,  22 443 01 12

faks 22 443 03 18

sdczk@um.warszawa.pl

 

 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej M.St. Warszawy 

ul. Polna 1

00 – 622 Warszawa

Tel.22 596-73-00
faks 22 596-78-00

Straż pożarna 998

www.warszawa-straz.pl  

 

Komenda Stołeczna Policji 

 

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

Punkt obsługi interesanta 22 603 6626

Dyżurny KSP 22 605 65 55

Fax 22 603 60 03

Policja 997

kancelaria@ksp.policja.gov.pl

www.warszawa.policja.gov.pl   

 

STRAŻ MIEJSKA M. ST. WARSZAWY

ul. Młynarska 43/45, 01-170 WARSZAWA

tel. 22 598 68 00

fax 22 598 60 03 

komenda@strazmiejska.waw.pl

www.strazmiejska.waw.pl