Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Warszawska Energia

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 20 Marca, 2014 - 10:35, test

Głównym celem programu „Warszawska energia” jest uświadomienie najmłodszym istnienia energii i jej znaczenia w codziennym życiu. Młodzi warszawiacy zdobywają w ten sposób wiedzę na temat oszczędzania energii i możliwości jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, uczą się także działań pozwalających na racjonalne korzystanie z energii w domu, przedszkolu i szkole.

Warszawska Energia - Korzystajmy świadomie! Warszawska Energia - Korzystajmy świadomie!

Od września 2011 roku Warszawa realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” (SEAP). Celem podejmowanych działań jest ograniczenie zużycia energii w mieście oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20% do 2020 roku m.in. dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jednym z najważniejszych zadań określonych w SEAP są skuteczne działania edukacyjno-informacyjne. Wiązało się to z potrzebą opracowania programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Rezultatem wdrożonych działań było powstanie programu „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-działania” przeznaczonego dla młodych osób w wieku od 4 do 13 lat.

W każdej z edycji programu bierze udział prawie 2000 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Przedszkolaki i uczniowie uczestniczą w projektach oraz realizują zadania, które pozwalają im uświadomić sobie znaczenie energii, sposoby jej oszczędzania i wdrożyć proekologiczne zachowania. Przykładowo, przeprowadzając „audyt energetyczny” szkoły, uczniowie mieli okazję zrozumieć, gdzie i w jakich sytuacjach w ich szkole marnowana jest energia oraz jak sami mogą wpłynąć na efektywność energetyczną.

Realizacja programu koordynowana jest przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego we współpracy z Biurem Infrastruktury.