Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Zielona Stolica Europy 2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 9 Lutego, 2016 - 12:54, msalek

Ubiegamy się o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2018

fot. logo egc applicant city 2018

Warszawa pod względem przyrodniczym jest unikalną europejską stolicą – graniczy z jednym z największych parków narodowych (Kampinoski Park Narodowy) i przepływa przez nią Wisła - ogromna półdzika rzeka, której prawy brzeg utrzymywany jest w naturalnej postaci i nie posiada żadnych budowli regulacyjnych na odcinku prawie 4 km. Teren ten należy to obszarów Natura 2000, a miasto realizuje tam programy ochrony siedlisk ptaków, restytucji łąk zalewowych.

 

Tereny zieleni, obszary otwarte i zespoły roślinności semi-naturalnej stanowią około 23% całej powierzchni miasta. Warszawę otaczają pierścieniem najcenniejszy i największy na Mazowszu kompleks leśny – wspomniany KPN - oraz lasy wchodzące w skład Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Celestynowskie, Otwockie i Chojnowskie, które wraz z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu stworzyły system ekologicznej osłony stolicy.

 

Warszawa poczyniła niezwykły postęp w dziedzinie gospodarki ściekowej. Największa i najnowocześniejsza inwestycja środowiskowa w Polsce - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” poddana została gruntownej modernizacji i ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania ekosystemu Warszawy. Dzięki modernizacji warszawskich Filtrów Lindleya (w latach 2008–2010 wybudowano stację ozonowania pośredniego i filtrowania na węglu aktywnym), które zaopatrują Warszawiaków w wodę od 1886 r., woda z kranu w Warszawie jest czysta i nadaje się do picia.

 

Coraz więcej warszawiaków przesiada się z samochodu na rower, od kiedy w 2012 r. Warszawa wprowadziła system rowerów publicznych „Veturilo”. Uznany on został za jeden z 10 najlepszych systemów tego typu na świecie. Dwuślady wywołały prawdziwy boom rowerowy w mieście i przyczyniły się do rozwoju infrastruktury rowerowej. Warszawskie trasy rowerowe mają dzisiaj już 440 km.

 

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest od 2010 r. i dotychczas otrzymały go Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga, Bristol, Lubljana - 2016. Mogą się o niego starać miasta z krajów Unii Europejskiej, posiadające co najmniej 200 tys. mieszkańców.

 

Formularz zgłoszeniowy Miasta Stołecznego Warszawy do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2018 został przesłany do Brukseli w październiku br. drogą elektroniczną. Aplikacje oceniane są przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą eksperci z poszczególnych dziedzin, których dotyczy wniosek, tj.: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, zarządzania transportem miejskim, terenów zieleni miejskiej, wytwarzania odpadów i zarządzania nimi, ochrony przyrody i bioróżnorodności, jakości powietrza atmosferycznego i środowiska akustycznego, gospodarki wodnej i ściekowej, efektywności energetycznej, eko-innowacji, zarządzania środowiskiem na poziomie władz lokalnych.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  logo egc applicant city 2018
  (plik: logo-egc-applicant-city-2018.jpg, rozmiar pliku: 167.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Introduction Warsaw
  (plik: introduction_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 522.71 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Indicator 1 Warsaw
  (plik: indicator_1_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 492.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Indicator 2 Warsaw
  (plik: indicator_2_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 1415.86 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Indicator 3 Warsaw
  (plik: indicator_3_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 3557.79 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Indicator 4 Warsaw
  (plik: indicator_4_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 1025.02 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Indicator 5 Warsaw
  (plik: indicator_5_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 848.77 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Indicator 6 Warsaw
  (plik: indicator_6_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 874.69 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Indicator 7 Warsaw
  (plik: indicator_7_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 706.92 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Indicator 8 Warsaw
  (plik: indicator_8_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 436.06 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Indicator 9 Warsaw
  (plik: indicator_9_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 501.86 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Indicator 10 Warsaw
  (plik: indicator_10_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 650.4 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Indicator 11 Warsaw
  (plik: indicator_11_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 976.66 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Indicator 12 Warsaw
  (plik: indicator_12_warsaw.pdf, rozmiar pliku: 541.79 KB)
  Pobierz