Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

BEST (SFUE/8/48)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 6 Marca, 2018 - 10:40, m.grabowski

Projekt „BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Best Best

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa porojektu: BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 3 592 237,82

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 2 937 730,83

Wartość projektu dla m.st. Warszawy: 127 800,00

Wartość dofinansowania dla m.st. Warszawy: 19 170,00

Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Interreg Region Morza Bałtyckiego

Jednostka realizująca projekt: Biuro Infrastruktury

Strona projektu: https://bestbalticproject.eu/

Okres realizacji: 1 października 2017 30 września 2020

Międzynarodowy projekt BEST (Better Efficiency of Sewage Treatment – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków) otrzymał dofinansowanie z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych odprowadzanych w obszarach zasięgu miejskich sieci kanalizacyjnych. W ramach projektu partnerzy podejmą działania, które będą obejmowały ocenę obecnej sytuacji:

  • identyfikacja źródeł ścieków,
  • zbadanie zawartości ścieków przemysłowych,
  • ocena ich wpływu na proces oczyszczania ścieków miejskich.

Na podstawie otrzymanych wyników poszczególni partnerzy podejmą działania zwiększające efektywność neutralizacji ścieków przemysłowych poprzez:

  • opracowanie nowych wytycznych,
  • poprawę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi, przedsiębiorstwami wodociągowymi i władzami,
  • poprawę bezpośrednio procesu oczyszczania poprzez inwestycje techniczne.

Efektem strategicznym ma być poprawa jakości wód w rzekach wpadających do Morza Bałtyckiego, co poskutkuje ochroną ekosystemu Bałtyku. Partnerem wiodącym projektu jest miasto Helsinki. Pozostali partnerzy projektu to instytucje samorządowe i instytucje związane z oczyszczaniem ścieków z państw basenu Morza Bałtyckiego.