Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Kolejne akcje sadzenia drzew w ramach COP 19

Increase Normal Decrease
Wydma Żerańska - 8 listopada

W dniu 8  listopada na terenie Lasów Miejskich – w Lesie Wydma Żerańska oraz w dniu 12 listopada na terenie Lasów Państwowych – w Leśnictwie Torfy odbyły się akcje sadzenia drzew, stanowiące cykl imprez towarzyszących trwającej obecnie w Warszawie 19. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP 19. W wydarzeniach uczestniczyli m.in.  delegaci uczestniczący w Konferencji COP 19, przedstawiciele 43 placówek dyplomatycznych, przedstawiciele Klubu Gaja, dzieci ze szkoły podstawowej: nr 321 oraz CKU nr 1 w Warszawie, pracownicy Biura Infrastruktury. Podczas zaplanowanych akcji posadzono około 7 tys. drzew.  Łącznie z akcją sadzenia drzew w Lesie Sobieskiego w dniu 18 października zostało posadzonych 9 tys. drzew. Posadzenie 9 tysięcy drzew to ukłon w stronę natury i wyraz zaangażowania Warszawy w ekologię, który przynajmniej w części zrekompensuje ślad węglowy podróży delegatów z całego Świata, ponieważ sektor transportu należy do największych źródeł gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu.

Inne zdjęcia tego miejsca:
Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada
Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Wydma Żerańska - 8 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada Leśnictwo Torfy - 12 listopada