Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Planowane i realizowane projekty PPP w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Października, 2014 - 14:31, msalek

Planowane i realizowane projekty PPP w Warszawie

Nazwa przedsięwzięcia Opis Status
1. Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie Koncesja na roboty budowlane w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę i utrzymanie 1580 wiat przystankowych przez koncesjonariusza we wskazanych lokalizacjach. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie wyłączne prawo do korzystania z gablot reklamowych umieszczonych w wiatach przystankowych.
Umowa podpisana została z konsorcjum firm AMS sp z o.o. oraz Stroer Polska sp. z o.o.
W realizacji
– po podpisaniu umowy koncesji (zakończona procedura wyboru koncesjonariusza)
2. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Koncesja na roboty budowlane w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Projekt obejmuje zaprojektowanie i budowę ogólnodostępnych parkingów podziemnych w wybranych lokalizacjach w centrum miasta wraz z odbudową nawierzchni. Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie wyłączne prawo eksploatacji obiektów parkingowych obejmujące możliwość czerpania pożytków z prowadzonej działalności komercyjnej.

W przygotowaniu – trwa procedura wyboru koncesjonariusza
       
3. Częściowa modernizacja  oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy Partnerstwo publiczno-prywatne.
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg publicznych w m.st. Warszawie (w zakresie określonym na podstawie wykonanych audytów oraz doradztwa), realizacja robót modernizacji wraz z wdrożeniem centralnego systemu sterowania oświetleniem oraz zarządzanie eksploatacją zmodernizowanej infrastruktury oświetlenia. Analizowany przedmiot przedsięwzięcia obejmie ponad 24 tys. punktów świetlnych w Warszawie.
Wynagrodzenie partnera prywatnego  będzie przekazywane w formie opłat z budżetu miasta, w tym ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności z tytułu poprawy efektywności energetycznej.
W przygotowaniu – faza analiz i doradztwa specjalistycznego
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy Partnerstwo publiczno-prywatne.
Przedsięwzięcie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej obiektów obejmującej termomodernizację, modernizację instalacji energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,  elektrycznych) oraz wprowadzenie zdalnego monitoringu i zarządzania zużyciem energii.
Partner prywatny zaangażowany do realizacji przedsięwzięcia otrzyma wynagrodzenie z budżetu miasta, pochodzące przede wszystkim z zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia nośników energii.
Planowany – wewnętrzne prace przygotowawcze
5. Budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów Partnerstwo publiczno-prywatne.
Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu „Stolbud -Ciechanów” i zaprojektowanie oraz budowę energooszczędnych budynków przedszkolnych, dostosowanych do wymaganych standardów użytkowych i aktualnych potrzeb lokalnych,  wraz z zarządzaniem i utrzymaniem nowych obiektów.
Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta, a także możliwość nie kolidującego z podstawową funkcja przedszkola publicznego, wykorzystania komercyjnego nowych obiektów, w tym oferowania dodatkowych usług.
Planowany – wewnętrzne prace przygotowawcze